Omschrijving

Vervoersondersteuning valt al sinds lange tijd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze ondersteuning kan op zeer veel manieren worden vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan de verstrekking van rolstoelen, scootmobielen of taxivervoer. Daarnaast kan dat verstrekt worden als een algemene voorziening of als maatwerkvoorziening. Maar hoe breng je de vervoersvraag van een cliënt nu goed in beeld? En hoe weet je nu welke vervoersondersteuning als adequate oplossing voor het probleem kan gelden?

Essentiële vragen om te komen tot een juridisch houdbaar besluit. Daarom helpt deze cursus je op weg om inzicht te krijgen in vervoersondersteuning als voorziening binnen de Wmo 2015.

Inschrijven

Programma

Tijdens deze eendaagse cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

De reikwijdte van de Wmo 2015;
De geschiedenis van vervoersondersteuning binnen de zorgwetten;
Vervoersondersteuning, de achtergrond en de soorten;
Het uitvragen tijdens keukentafelgesprek;
Het indiceren van vervoersondersteuning;
Het onderscheid tussen de algemene voorziening en de maatwerkvoorziening;
Het Pgb en de natura verstrekking.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor consulenten die zich willen verdiepen in vervoersondersteuning. Daarnaast is deze cursus geschikt voor beleidsadviseurs die vanuit beleidsmatig perspectief aan de slag moeten met vervoersondersteuning in het Wmo-pakket.

Resultaat

Na afloop van deze cursus heb je goed inzicht gekregen in vervoersondersteuning binnen de Wmo 2015 en ben je in staat om indicatiestelling goed te onderbouwen.

Bij deze cursus ontvang je een cursusmap en een Praktijkpocket Wmo 2015.

Opleidingsagenda

  1. Cursus indicatiestelling vervoersvoorzieningen Dinsdag 4 oktober 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven