Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Sinds 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) sterk gewijzigd en zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Jeugdwet. Financieel-administratieve medewerkers hebben daardoor te maken met de betaling van facturen van zorgaanbieders op basis van contracten en/of subsidies. Daarnaast is er een enorme gegevensstroom rondom het persoonsgebonden budget (PGB) en de eigen bijdrage. Inzicht in deze stromen is essentieel, zeker als we bedenken dat alles nog in de kinderschoenen staat en er op vele onderdelen van het proces nog wordt geïmproviseerd. Speciaal hiervoor heeft Wyzer Academie de Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en Jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers ontwikkeld.

Programma

De cursus begint met een korte bespreking van de inhoud en reikwijdte van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daarna komen de volgende themas aan de orde.

 • Inkoop, contract en uitvoering
 • Hoe krijgen de burgers toegang tot zorg? (directe) verwijzing
 • Soorten contracten (regionaal, lokaal, landelijk)
 • Hoe wordt of kan er samengewerkt worden tussen gemeente en zorgaanbieder?
 • Hoe verhoudt de toegang tot de Wmo 2015 en Jeugdzorg zich tot de andere domeinen, waaronder de Participatiewet?
 • De bijzondere positie van jongeren (16-27-jarigen)
 • Uitvoeringsvarianten (inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht)
 • Beperking administratieve lasten
 • De rol van de Sociale verzekeringsbank (SVB) en het trekkingsrecht PGB
 • Toekenningsberichten (TKBs)
 • Uurlonen en declaraties
 • Controle
 • Fraude en terugvordering

Toegang en zorgtoewijzing

 • Woonplaatsbeginsel
 • Wlz-registertoets (Wet langdurige zorg)
 • Factsheets en handreikingen

Declaratie en facturatie (iJW/iWmo)

 • Berichtenverkeer (iWmo/iJW)
  Van verzoek tot toewijzing tot afrekening van 315 naar 303
  Productcodetabellen (opbouw, doel)
  Dbcs (diagnose-behandelcombinaties, jeugd GGZ)
  CAK (Centraal Administratie Kantoor, Wmo 2015)

Financiële controle

 • Accountantsprotocol
 • Productieverantwoording
 • Contractmanagement
 • Recht- en doelmatigheid

Privacy

 • Toepassing en reikwijdte privacywetgeving (AVR)
 • Domein overstijgende informatie-uitwisseling
 • Statistieken (CBS)

Casuïstiek

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor financieel-administratieve medewerkers van een gemeentelijke organisatie. De cursus is echter ook interessant voor bijvoorbeeld kwaliteitsmedewerkers, intern controleurs, leden van een sociaal (wijk)team of medewerkers toegang.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers voldoende kennis mee te geven om de gegevensverwerking rondom de Wmo 2015 en de Jeugdwet op adequate wijze uit te voeren.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 19 december 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Donderdag 21 maart 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Maandag 16 september 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 20.019

Opleidingsagenda

 1. Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers Dinsdag 19 december 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers Donderdag 21 maart 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers Maandag 16 september 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven