Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De cursus Energietransitie is een cursus voor beleidsmakers bij overheden die betrokken zijn bij de energietransitie. De cursus is een tweedaagse cursus, waarvan de tweede dag een excursie betreft naar een duurzame voorbeeldwijk in Nederland in Culemborg. In de eerste dag komt vooral de technische basiskennis aan de orde.

Het eerste deel van de cursus gaat in op energie-efficiëntie, het proces van energieopwekking tot energieverbruik, energiebronnen en de verhouding daartussen en gaat in op de nieuwste trends op de energiemarkt. Daarnaast speelt dit deel van de cursus in op innovaties; welke innovaties wil je bevorderen en welke juist niet? En hoe bepaal je als beleidsmaker een juiste koers daarin?
Deze cursus wil je, naast technische kennis, ook een aantal inspiratiebronnen aanbieden. Bijvoorbeeld: hoe kunnen op collectief gebied vooruitstrevende duurzaamheidsstappen worden gerealiseerd? En: een duurzame autonome wijk realiseren; kan dat en hoe doe je dat?

Programma

Theorie
Het programma bestaat uit theorie die wordt uitgelegd en toegelicht aan de hand van voorbeelden. De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

  • Bouwkundige oplossingen voor gebouwen
  • Energielabels
  • Rendement
  • Isolatie
  • Verbruik
  • Toekomstige nieuwe oplossingen

Praktijk
Tijdens de cursus ga je met verschillende opgaven aan de slag, zoals het uitvoeren van enkele berekeningen en metingen (en bijvoorbeeld ook aan je eigen huis, sanitaire warmwaterverbruik en eigen carbon footprint). Daarom is het wenselijk dat je een laptop meeneemt naar de cursus.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor beleidsmakers bij overheden die betrokken zijn bij de energietransitie en warmtetransitie. Eén tot enkele jaren werkervaring is vereist om de cursus goed te kunnen volgen.

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:

  • Inbreng en vragen vanuit stakeholders en belangen in meer perspectief te kunnen plaatsen en te beantwoorden
  • Met meer vertrouwen mee te kunnen doen in interactieve beleidsprocessen met stakeholders en burgers in de energie- en warmtetransitie
  • Binnenkomende voorstellen van marktpartijen te kunnen beoordelen op nut en toegevoegde waarde vanuit een meer overkoepelend beeld van de energieopgave, de ketenaspecten, duurzaamheidsaspecten en efficiency-aspecten ervan
  • Wethouder en raad vanuit dezelfde bredere basis steviger te kunnen adviseren.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Energietransitie – technische basiskennis (incl. excursie) bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 70.108

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag