Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Cursus de doorbraakmethode

tenderspecialist
 • Introductie
 • WMO & Zorg
 • 495
 • 1 dag

Een grote groep huishoudens in Nederland is voor hun bestaanszekerheid afhankelijk van een steeds complexer geworden stelsel van sociale zekerheid, met verschillende vormen van ondersteuning. Voor een deel van hen, werkt dat stelsel belemmerend. Een integrale aanpak en het leveren van maatwerk, waarbij de burger en zijn perspectief centraal staat, wordt als de sleutel gezien om te komen tot een echt goede oplossing. Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft De Doorbraakmethode® ontwikkeld, om professionals handvatten te geven voor het maken van goed onderbouwd maatwerk. Maatwerk zonder willekeur, gefundeerd door wet- en regelgeving maar vooral met oog voor de betrokkenheid van de burger en rekening houdend met de schaarse publieke middelen.

Programma

De kans is groot dat jij zelf de ervaring hebt dat, wanneer je voor een burger een uitzondering voor elkaar probeert te krijgen, je tegen muren oploopt. Dat kan niet, mag niet en zo zijn we dat niet gewend zijn dan vaak gehoorde argumenten. Je wilt de burger verder helpen, maar alle gangen in het bureaucratische doolhof die je probeert, lopen dood of maken je duizelig: De bureaucratie zit in de weg!.Bureaucratie zit in hoofden van mensen en in (organisatie)structuren en culturen. Wetten en regels zijn er juist om hulpvragen effectief op te lossen. Ze bieden bovendien veel ruimte om het perspectief van mensen als uitgangspunt te nemen.

Hoe zorg je dat je de ruimte van de wetten en regels goed benut? Met behulp van De Doorbraakmethode is het voor iedere sociaal professional mogelijk om maatwerk te bieden én te onderbouwen met een maatschappelijke rekensom en de wet. Tijdens de dag maak je kennis met de methode en wordt er zo veel mogelijk aangesloten bij de praktijk, zodat je leert om De Doorbraakmethode toe te passen aan de hand van deze zes processtappen:

 • Situatieschets, wat is de situatie van de inwoner?

 • Toekomstperspectief, waar wil iemand zelf naartoe?

 • Overzicht, wat is er nodig om het toekomstperspectief te bereiken?

 • De Doorbraak, wat moet we doorbreken om te kunnen werken aan het perspectief?

 • Onderbouwen met de waardendriehoek, bestaande uit:

  • Legitimiteit
  • Rendement
  • Betrokkenheid
  • Actieplan, het plan concreet maken

Er wordt tijdens de dag gewerkt aan de hand van casuïstiek waarbij er onder andere aandacht is voor:

 • De verschillende type te identificeren problemen;
 • Het herkennen en omgaan met defensieve routines;
 • Het leren werken met de waardendriehoek;
 • Het werken met het maatwerkcanvas, het canvas helpt je bij een goede afweging maken en systeemproblemen en knelpunten te herkennen en te benoemen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor mensen die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de functie van bijvoorbeeld, consulent Inkomen, consulent Wmo, consulent Jeugd, consulent Werk, consulent Schuldhulpverlening, consulent Toegang. Zij willen vanuit deze rol leren om De Doorbraakmethode toe te passen om daarmee maatwerk te leveren en het perspectief van de burger centraal te stellen. Natuurlijk is de cursus ook opengesteld voor andere geïnteresseerden in De Doorbraakmethode, zoals teamleiders en projectleiders.

Resultaat

Na afloop van deze cursus heb je als deelnemer kennisgemaakt met De Doorbraakmethode en heb je inzicht verkregen in het toepassen van de methode. Je kent het gedachtegoed achter de methode en kunt daarmee jezelf en collegas’s prikkelen om na te denken over wat goed maatwerk kan zijn in jouw praktijk.

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus de doorbraakmethode bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 50.124

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag

Deze opleiding wordt als In Company training aangeboden.