Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Sinds 2013 is de verplichting tot het opleggen van een boete bij fraude teruggekeerd in de bijstandswetgeving (de zogenaamde Fraudewet). Hiermee kwam ook de boeteambtenaar terug. In 2014, 2015 en 2016 is de nodige jurisprudentie verschenen over de hoogte van de boete. Hierbij is gebleken dat de wettelijke boete uit de Participatiewet (PW) van 100% van het fraudebedrag vrijwel altijd naar beneden moet worden bijgesteld. De wetgever heeft aan de hand van deze uitspraken noodzaak gezien om de wet per 2017 aan te passen. Strafrechtelijke begrippen als opzet, grove schuld en (verminderde) verwijtbaarheid spelen sindsdien een belangrijke rol in de boetebepalingen, maar er moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de omstandigheden van het geval. Verder kunnen PW-boetes maximaal zo hoog zijn als in het strafrecht is vastgelegd en moet er gekeken worden naar de draagkracht van de belanghebbenden. Er is ook geregeld dat bij een hoger benadelingsbedrag de boetes afwijkend vastgesteld dienen te worden en zijn er meer mogelijkheden gekomen om een waarschuwing op te leggen. Tijdens de Workshop de boete in de Participatiewet leer je alles over de boete in de PW, de meest recente wetswijzigingen, het boetegesprek en de relevante jurisprudentie.

Programma

Tijdens de workshop komen de volgende zaken aan de orde:

 • de wettelijke regels omtrent de boete in de PW;
 • de meest recente jurisprudentie;
 • (strafrechtelijke) begrippen als opzet, grove schuld en (verminderde) verwijtbaarheid;
 • het meewegen van de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van het geval;
 • het meewegen van de draagkracht van belanghebbenden bij het bepalen van de hoogte van de boete;
 • het afzien van de boete op grond van dringende redenen;
 • de koppeling met de maximum boetes uit het strafrecht;
 • de koppeling met de maximum boetes aan de hoogte van het fraudebedrag;
 • de mogelijkheden om af te zien van een boete en een waarschuwing kan geven;
 • de voorlichtingstaak die de gemeente heeft in relatie tot het boetebesluit;
 • het boetegesprek en de kaders die daarbij gelden;
 • het recht van betrokkene om zijn of haar zienswijze kenbaar te maken;
 • de cautie en het zwijgrecht nader bekeken;
 • het una-via-beginsel en haar betekenis;
 • het spanningsveld tussen inlichtingenplicht en zwijgrecht (wat mag je wel/niet vragen);
 • taalproblemen (en waar haal je een goede tolk vandaan);
 • het boetebesluit;
 • aandachtspunten bij rapportages en beschikkingen inzake de boete.

Doelgroep

Deze workshop is bestemd voor iedereen die binnen het sociaal domein werkt en te maken heeft met boeteoplegging en/of boetegesprekken voert.

Resultaat

Na afloop van de Workshop de boete in de Participatiewet hebben de deelnemers kennis van de meest actuele regels inzake boeteoplegging vanuit de Participatiewet. Ze zijn tevens op de hoogte van de juridische kaders die gelden bij het boetegesprek.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht, het Handboek Participatiewet, de Sanctiewijzer (alle uitgaven van Wyzer) en een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus de boete in de Participatiewet bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Donderdag 6 juli 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 6 juli 2023
  2. Donderdag 6 juli 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Vrijdag 24 november 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Vrijdag 24 november 2023
  2. Vrijdag 24 november 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Online
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus de boete in de Participatiewet Donderdag 6 juli 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 6 juli 2023
  2. Donderdag 6 juli 2023
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus de boete in de Participatiewet Vrijdag 24 november 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Vrijdag 24 november 2023
  2. Vrijdag 24 november 2023
  10.00 - 16.30 uur Online € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?