Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De bijstandsuitkering is weliswaar een "netto" uitkering, maar toch spelen fiscale aspecten een niet te onderschatten rol bij het recht op en de vaststelling van de hoogte van de uitkering.
Ten eerste is het eventuele recht op heffingskortingen van belang, maar daarnaast is, door de juiste toepassing van fiscale regels, de kans op een belastingaanslag of teruggave te verkleinen. Deze hoeven dan niet alsnog betaald of teruggevorderd te worden door de gemeente.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Het belastingstelsel in Nederland
 • Boxen, schijven en tarieven
 • De fiscale partners versus de bijstandspartner
 • De heffingskortingen
 • De mogelijkheden tot teruggave van de belasting, aftrekposten
 • (Voorlopige) aangifte
 • Het lezen van de (voorlopige) aanslagen
 • De beoordeling of er nabetaald of teruggevorderd moet worden
 • De verwerking van het bestand van het Inlichtingenbureau
 • Inkomsten waarop geen loonheffing wordt ingehouden
 • Welke hercontroles zijn nodig

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor alle medewerkers die de Participatiewet uitvoeren en te maken hebben met de overige inkomens van de belanghebbenden.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een (digitale) cursusmap en het Handboek uitkeringsberekening en het Zakboek bijstand en belastingen.

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om de burgers voorlichting te geven over hun fiscale rechten en plichten en de effecten daarvan op de hoogte van de uitkering. Daarnaast kunnen de deelnemers beoordelen of de burger alle gegevens heeft overgelegd om te komen tot een correcte uitbetaling van de bijstand. Tenslotte zijn de deelnemers in staat om te beoordelen of een belastingaanslag kan worden gecompenseerd door de gemeente, dan wel dat een belastingteruggaaf moet worden teruggevorderd.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus bijstand en belastingen bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Maandag 2 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 22 november 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Maandag 26 februari 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Dinsdag 14 mei 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Donderdag 24 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus bijstand en belastingen Maandag 2 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus bijstand en belastingen Woensdag 22 november 2023 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus bijstand en belastingen Maandag 26 februari 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 4. Cursus bijstand en belastingen Dinsdag 14 mei 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 5. Cursus bijstand en belastingen Donderdag 24 oktober 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven