Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Door de complexiteit van de fiscale regelgeving is het niet altijd makkelijk te bepalen hoe een uitkering is opgebouwd. Tijdens deze cursus wordt daarom uitgebreid ingegaan op de opbouw van de bijstandsuitkering en de fiscale aspecten die daarbij komen kijken. De hoogte van een bijstandsuitkering is namelijk wel afhankelijk van recht op heffingskortingen. Wanneer dit niet goed verrekend wordt kan er een terugvordering ontstaan. Wanneer de belanghebbende een aanslag
krijgt opgelegd die moet worden betaald aan de Belastingdienst zou het kunnen dat de gemeente onvoldoende loonheffing heeft afgedragen. In deze cursus leer je de basisbeginselen van onze fiscale regelgeving en de invloed van dit stelsel op de verlening van bijstand op basis van de Participatiewet (PW).

Programma

Deze cursus geeft je een basis in de wereld van fiscale regelgeving. Dit wordt gekoppeld aan de PW, zodat de cursus een hoog praktisch en toepasbaar gehalte krijgt.

De cursus is opgebouwd aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • een globaal overzicht van de fiscale regelgeving;
 • de gevolgen voor de inkomstenkorting;
 • de fiscale effecten van partnerinkomen;
 • de aanvraag van de voorlopige teruggaaf en de uitbetaling;
 • de beoordeling van de toekenningsbeschikking van de Belastingdienst;
 • mutaties in de rechten op de voorlopige teruggaaf;
 • verschillende aanslagen door de Belastingdienst;
 • definitieverschillen tussen de bijstandswetgeving en de fiscale wetgeving;
 • de werking van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen op basis waarvan de Belastingdienst huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en ook kindgebonden budget verstrekt;
  de gevolgen van een lagere bijstandsnorm door bijvoorbeeld de kostendelersnorm, of het opleggen van een verlaging.

Doelgroep

Deze cursus is voor jou als je de PW uitvoert en meer wilt weten over fiscale regelgeving in relatie tot de bijstandswet.

Resultaat

Bij deze cursus verstrekken wij digitaal lesmateriaal en het Zakboek bijstand en belastingen.

Na afloop van de workshop zijn de deelnemers in staat om de burgers voorlichting te geven over hun fiscale rechten en plichten en de effecten daarvan op de hoogte van de uitkering. Daarnaast kunnen de deelnemers beoordelen of de burger alle gegevens heeft overgelegd om te komen tot een correcte uitbetaling van de bijstand. Tenslotte zijn de deelnemers in staat om te beoordelen of een belastingaanslag kan worden gecompenseerd door de gemeente, dan wel dat een belastingteruggaaf moet worden teruggevorderd

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus bijstand en belastingen bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 2 mei 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Maandag 2 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Online
 • Woensdag 22 november 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus bijstand en belastingen Dinsdag 2 mei 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus bijstand en belastingen Maandag 2 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Online € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus bijstand en belastingen Woensdag 22 november 2023 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?