Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Gemeenten kunnen de kosten van bijstand in voorkomende gevallen verhalen op bijvoorbeeld onderhoudsplichtigen (denk aan ex-partners en ouders) en erfgenamen. Omdat de ontvangsten in dit verband volledig ten goede komen aan de gemeente, is het interessant om hier werk van te maken. Met het oog hierop heeft Wyzer Academie de Basiscursus verhaal ontwikkeld. Aansluitend kan desgewenst de Verdiepingscursus verhaal gerechtelijke procedures worden gevolgd.

Programma

Module 1 Basisbeginselen verhaal (1 dag)
In deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de verhaalsvormen (onderhoudsplicht, nalatenschap, schenking), de aard en omvang van de onderhoudsplicht (waaronder het causaal verband tussen echtscheiding en bijstandsbehoevendheid en andere privaatrechtelijke regels), de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, de consequenties van de wijziging van omstandigheden van de onderhoudsplichtige, de juridische status van het verhaalsbesluit en de alimentatiebeschikking, de verschillende gerechtelijke procedures, de mogelijkheden om van verhaal af te zien en de rechtsbescherming.

Module 2 Effectuering van verhaalsbeschikkingen (1 dag)
Het effectueren van de alimentatiebeschikking, het verhaalsbesluit of de verhaalsbeschikking staat in deze module centraal. Hierbij komen de indexering van de onderhoudsbijdragen, de wijze van invordering, wijzigingen in de verhaalsbijdragen, het innen van achterstanden en beslaglegging op inkomen of goederen aan de orde.

Doelgroep

De cursus is bijvoorbeeld bedoeld voor personen die worden belast met (het beheer van) verhaalszaken en die slechts geringe ervaring hebben met het onderwerp verhaal.

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat verhaalsdossiers effectief te beheren. Het daadwerkelijk voeren van gerechtelijke procedures in het kader van verhaal, komt echter niet aan de orde. Hiervoor hebben wij de Verdiepingscursus verhaal gerechtelijke procedures ontwikkeld.

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide (digitale) cursusmap en het Handboek Participatiewet (Wyzer).

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basistraining verhaal bedraagt € 990,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 7 november 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 7 november 2023
  2. Dinsdag 7 november 2023
  3. Dinsdag 14 november 2023
  4. Dinsdag 14 november 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Basistraining verhaal Dinsdag 7 november 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 7 november 2023
  2. Dinsdag 7 november 2023
  3. Dinsdag 14 november 2023
  4. Dinsdag 14 november 2023
  10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 990,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?