Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Terugvordering van onterecht verstrekte bijstand is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten om de uitvoering van de Participatiewet (PW) te financieren. Het is belangrijk dat deze terugvordering juridisch correct en efficiënt geschiedt, om bezwaarschriften en beroepszaken te voorkomen. Om deze reden heeft Wyzer Academie de Basistraining terugvordering ontwikkeld.

Programma

De basistraining bestaat uit twee modules, verdeeld over twee dagen.

Module 1: De juridische aspecten van terugvordering

In deze module wordt antwoord gegeven op vragen als:

 • wanneer kan (of moet) worden teruggevorderd op grond van de PW, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004;
 • waarom en wanneer moet het recht op bijstand worden herzien of ingetrokken;
 • wanneer is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • wanneer kan (of moet) er bruto worden teruggevorderd;
 • wanneer kan er van verdere terugvordering worden afgezien;
 • wat is het overgangsrecht Abw-WWB-WWB 2012-Fraudewet 2013-PW;
 • wat zijn de verjaringstermijnen;
 • welke aspecten uit de jurisprudentie spelen een rol?

Module 2: De berekening en de beschikking

De volgende vragen staan tijdens dit onderdeel centraal:

 • hoe wordt het netto vorderingsbedrag berekend;
 • hoe wordt het bruto vorderingsbedrag berekend;
 • hoe wordt een juridisch correcte terugvorderingsbeschikking opgesteld (praktijkoefeningen)?

Doelgroep

De training is bedoeld voor beginnende of enigszins ervaren medewerkers terugvordering van een afdeling Werk & Inkomen.

Resultaat

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om juridisch correct en efficiënt zijn taken in het kader van terugvordering uit te voeren.

Het materiaal bestaat uit het Handboek Participatiewet (een uitgave van Wyzer).

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basistraining terugvordering bedraagt € 990,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 5 maart 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 5 maart 2024
  2. Dinsdag 12 maart 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Donderdag 30 mei 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 30 mei 2024
  2. Donderdag 6 juni 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Maandag 7 oktober 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 7 oktober 2024
  2. Maandag 14 oktober 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
Inschrijven

Cursus ID: 15.024

Opleidingsagenda

 1. Basistraining terugvordering Dinsdag 5 maart 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 5 maart 2024
  2. Dinsdag 12 maart 2024
  10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 990,00 Inschrijven
 2. Basistraining terugvordering Donderdag 30 mei 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 30 mei 2024
  2. Donderdag 6 juni 2024
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 990,00 Inschrijven
 3. Basistraining terugvordering Maandag 7 oktober 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 7 oktober 2024
  2. Maandag 14 oktober 2024
  10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 990,00 Inschrijven