Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Terugvordering van onterecht verstrekte bijstand is een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten om de uitvoering van de Participatiewet (PW) te financieren. Het is belangrijk dat deze terugvordering juridisch correct en efficiënt geschiedt, om bezwaarschriften en beroepszaken te voorkomen. Om deze reden heeft Wyzer Academie de Basiscursus terugvordering ontwikkeld.

Programma

De basiscursus bestaat uit twee modules, verdeeld over twee dagen.

Module 1: De juridische aspecten van terugvordering

In deze module wordt antwoord gegeven op vragen als:

 • wanneer kan (of moet) worden teruggevorderd op grond van de PW, IOAW, IOAZ of het Bbz 2004;
 • waarom en wanneer moet het recht op bijstand worden herzien of ingetrokken;
 • wanneer is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • wanneer kan (of moet) er bruto worden teruggevorderd;
 • wanneer kan er van verdere terugvordering worden afgezien;
 • wat is het overgangsrecht Abw-WWB-WWB 2012-Fraudewet 2013-PW;
 • wat zijn de verjaringstermijnen;
 • welke aspecten uit de jurisprudentie spelen een rol?

Module 2: De berekening en de beschikking

De volgende vragen staan tijdens dit onderdeel centraal:

 • hoe wordt het netto vorderingsbedrag berekend;
 • hoe wordt het bruto vorderingsbedrag berekend;
 • hoe wordt een juridisch correcte terugvorderingsbeschikking opgesteld (praktijkoefeningen)?

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor beginnende of enigszins ervaren medewerkers terugvordering van een afdeling Werk & Inkomen.

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om juridisch correct en efficiënt zijn taken in het kader van terugvordering uit te voeren.

Het materiaal bestaat uit het Handboek Participatiewet (een uitgave van Wyzer) en een cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basistraining terugvordering bedraagt € 990,00

Locatie & Data

 • Donderdag 28 september 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 28 september 2023
  2. Donderdag 28 september 2023
  3. Donderdag 5 oktober 2023
  4. Donderdag 5 oktober 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Donderdag 28 september 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 28 september 2023
  2. Donderdag 28 september 2023
  3. Donderdag 5 oktober 2023
  4. Donderdag 5 oktober 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Basiscursus terugvordering Donderdag 28 september 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 28 september 2023
  2. Donderdag 28 september 2023
  3. Donderdag 5 oktober 2023
  4. Donderdag 5 oktober 2023
  10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 990,00 Inschrijven
 2. Basistraining terugvordering Donderdag 28 september 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 28 september 2023
  2. Donderdag 28 september 2023
  3. Donderdag 5 oktober 2023
  4. Donderdag 5 oktober 2023
  10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 990,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?