Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Op 2 juli 2020 is de nieuwe Wet inburgering op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel
aangenomen dat definitief vanaf 1 januari 2022 ingaat. Elke nieuwe Nederlander moet leren zo snel mogelijk de taal te beheersen en in de cultuur te integreren. Binnen de nieuwe Wet Inburgering
vinden verschillende wijzigingen plaats waardoor gemeentes een grotere rol binnen dit traject gaan spelen en er meer verantwoordelijkheid bij gemeentes neer wordt gelegd. Dit brengt zowel voor de
gemeente als inburgeraar grote veranderingen met zich mee. Om jou voor te bereiden en meer inzicht te creëren in deze nieuwe wet, hebben wij de basiscursus Inburgeringswet ontwikkelt.

Programma

De module beslaat 2 dagen.

Dag 1: Introductie nieuwe inburgeringswet (incl. koppeling PW)
Dag 2: Brede intake PIP en het sociaal domein

Dag 1: Introductie nieuwe Inburgeringswet
In deze training introduceren we de nieuwe inburgeringswet en alle Wet- en regelgeving die hier mee te maken hebben dan wel krijgen. De training begint met een korte schets van de doelen bij de
Inburgeringswet, waarbij kort wordt ingegaan op het creëren van een integraal aanbod waarin het verkrijgen van werk en het leren van de taal en meedoen aan de samenleving centraal staan. Ook de
directe aanleiding om te komen tot dit nieuwe stelsel en de rol van de gemeente wordt behandeld. We maken helder wie er exact in de doelgroep valt en welke opzet van het inburgeringsprogramma
hoort bij de verschillende soorten verblijf in Nederland. De trainingsdag wordt afgesloten met een afsluitende opdracht. Deze bestaat uit een onderzoek en het opstellen van een overzicht met
betrekking tot de mogelijkheden die de gemeente van de deelnemer heeft in het
inburgeringsaanbod.

Dag 2: Brede intake PIP en het sociaal domein
Een brede uitvraag om tot een goed Plan Inburgering en Participatie (PIP) te komen is essentieel. We staan tijdens deze module daarom stil bij deze intake en het komen tot een passend PIP. Van de
professional in het sociaal domein wordt een brede kennis gevraagd. Het nieuwe inburgeringsstelsel wordt onderdeel van dit sociaal domein, met de bedoeling om te komen tot een integrale
inburgeringsroute. Daarom is het van belang dat de uitvoerder van de nieuwe inburgeringswet op de hoogte is van de belangrijkste wetten in het sociaal domein. Tijdens deze training bespreken we ook in
vogelvlucht de belangrijkste wetten in het sociaal domein en is het principe van zelfredzaamheid de rode draad. Dit is alleen mogelijk als de inzet van voorzieningen uit het sociaal domein goed op
elkaar zijn afgestemd.

Doelgroep

Deze module is bedoeld voor medewerkers die meer willen weten van de nieuwe inburgeringswet en op de hoogte moeten zijn van de relevante uitvoeringsaspecten.

Resultaat

Na afloop heb jij kennis opgedaan over de nieuwe inburgeringswet en de impact
hiervan ook met betrekking tot de Participatiewet en sociaal domein breed. Jij weet op welke doelgroep(en) deze wet betrekking heeft om tot het juiste aanbod te komen voor inburgeringsplichtigen. Je bent je bewust van de rollen die de gemeente heeft en welke elementen er zijn om op te handhaven.

Het materiaal bestaat uit een cursusmap en de volgende uitgaven van Wyzer: Praktijkpocket Inburgering

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basistraining Inburgeringswet bedraagt € 990,00

Locatie & Data

 • Donderdag 24 oktober 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 24 oktober 2024
  2. Donderdag 31 oktober 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Amersfoort
Inschrijven

Cursus ID: 11.048

Opleidingsagenda

 1. Basistraining Inburgeringswet Donderdag 24 oktober 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 24 oktober 2024
  2. Donderdag 31 oktober 2024
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Amersfoort € 990,00 Inschrijven