Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Basisopleiding Wmo

vergunningverlener
 • Utrecht & Zwolle
 • Introductie
 • WMO & Zorg
 • 1755
 • 4 dagen

Basisopleiding Wmo

De Basisopleiding Wmo bij Wyzer is ontworpen om deelnemers een grondige introductie te geven in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is essentieel voor professionals die werken met kwetsbare groepen in de samenleving. Tijdens de cursus leer je alles over de rechten en plichten van cliënten, de rol van de gemeente en de uitvoering van de Wmo in de praktijk.

Programma

Allereerst zal de docent gedurende deze cursus ingaan op het wettelijke kader van de Wmo 2015. Aan de orde komen onder meer:

 • de inhoud van de Wmo 2015 en de participatie-/kantelingsgedachte;
 • de Wmo-terminologie;
 • de hoofdtaken van de gemeente (waaronder de informatie- en adviesfunctie);
 • de verschillende voorzieningen;
 • de te onderscheiden doelgroepen;
 • de relatie met andere wetten;
 • wonen, zorg en welzijn versmolten, praktijkvoorbeelden;
 • de eigen bijdrage en persoonsgebonden budgetten;
 • de financiële aspecten van de Wmo;
 • de procedure met de melding en de aanvraag;
 • Hoe schrijf je een rapport;
 • Wat staat er in een beschikking;
 • de laatste ontwikkelingen.

Nadat de docent de theoretische en wettelijke basis heeft gelegd, krijgt de rest van de cursus een praktijkgericht karakter, waarbij de nadruk ligt op de praktische invulling van de participatiegedachte. Onder de Wmo 2015 moet de consulent allereerst het (participatie)probleem analyseren. Vervolgens onderzoekt hij/zij op welke wijze dit (participatie)probleem kan worden opgelost, waarbij het goed mogelijk is dat het probleem adequaat kan worden opgelost met behulp van een andere voorziening dan waar de burger in eerste instantie om vroeg. Dit is de gekantelde benadering onder de Wmo 2015. Deze benadering vormt de rode draad in het overige deel van de cursus, waarbij de volgende onderwerpen kunnen worden onderscheiden:

 • de methodiek van indicatiestelling aan de hand van casussen;
 • maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen;
 • rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen;
 • melding en aanvraag;
 • onderzoek en advisering;
 • probleemanalyse en het gebruik van modellen;
 • het (al dan niet) gebruiken van protocollen (o.a. huishoudelijke verzorging, begeleiding en gebruikelijke zorg);
 • de gemeentelijke verordening in de praktijk (Pgb, juridische achtergronden, vertaalslag naar deelgroepen);
 • Rapporteren en beschikken.

Daarnaast wordt de deelnemers aan de hand van praktijkopdrachten aangeleerd om een Wmo-melding op te pakken en een Wmo-aanvraag af te handelen.

Doelgroep

Onze Basisopleiding WMO is geschikt voor:

 • Nieuwe WMO-consulenten
 • Medewerkers van sociale wijkteams
 • Klantmanagers
 • Wijkverpleegkundigen
 • Iedereen die interesse heeft in de WMO en de maatschappelijke ondersteuning

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers na afloop in staat te stellen om meldingen en aanvragen in het kader van de Wmo af te handelen met de bredere blik die de Wmo 2015 vereist.

Iedere cursist krijgt toegang tot ons online leerplatform. Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap, de Praktijkpocket Wmo en het Zakboek Zorg (beiden een uitgave van Wyzer).

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basisopleiding Wmo bedraagt € 1.755,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Dinsdag 23 juli 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 23 juli 2024
  2. Woensdag 24 juli 2024
  3. Dinsdag 30 juli 2024
  4. Woensdag 31 juli 2024
  , van 09.30 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 11 september 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Woensdag 11 september 2024
  2. Woensdag 18 september 2024
  3. Woensdag 25 september 2024
  4. Dinsdag 1 oktober 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 22 januari 2025
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Woensdag 22 januari 2025
  2. Woensdag 29 januari 2025
  3. Woensdag 5 februari 2025
  4. Woensdag 12 februari 2025
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Dinsdag 9 september 2025
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 9 september 2025
  2. Dinsdag 16 september 2025
  3. Dinsdag 23 september 2025
  4. Dinsdag 30 september 2025
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 20.003

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag