Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij lokale overheden, in het bijzonder bij (intergemeentelijke) afdelingen Werk & Inkomen, is grote vraag naar financieel-administratief medewerkers (uitkeringsadministrateurs). Om deze reden heeft Wyzer een korte financiële starterscursus ontwikkeld. Hiermee kunnen onervaren administratief medewerkers zich snel de relevante basiskennis eigen maken.

Programma

Onderdeel 1: Inleiding Participatiewet
Om de functie van financieel medewerker goed te kunnen uitoefenen is een basiskennis van de Participatiewet (PW) vereist. Tijdens dit onderdeel besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Onder andere de volgende vragen passeren de revue: wat is een alleenstaande, wat houdt het begrip gezamenlijke huishouding in, wie krijgt welke bijstandsnorm, wat is de kostendelersnorm en hoe wordt die berekend, wat wordt verstaan onder inkomen en vermogen, wat verstaat men onder een eventuele krediethypotheek, wanneer wordt de uitkering afgestemd en hoe zit het met de boete?

Onderdeel 2: Voorliggende voorzieningen
In het kader van de inkomstenkorting krijgt de financieel medewerker regelmatig te maken met inkomsten uit voorliggende voorzieningen. Voorts kent de gemeente met een aantal uitkeringsinstanties verrekeningsafspraken. In dit onderdeel worden de belangrijkste voorliggende voorzieningen en de betreffende uitvoerende uitkeringsinstanties besproken.

Onderdeel 3: De netto uitkering
Tijdens deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de uitkering en het wettelijk minimumloon, de opbouw van de PW-uitkering, de financiering van de bijstand, het verschil tussen algemene bijstand en bijzondere bijstand, de berekening van het vakantiegeld, de soorten inkomsten die wel/niet op de uitkering worden gekort (inclusief fiscale teruggaven/heffingskortingen), het transactiestelsel, de 30-dagen regel (de ingangsdatum van de uitkering), aandachtspunten bij het korten van inkomsten en het effect van cessies, eventuele verlagingen als gevolg van de gemeentelijke afstemmingsverordening of de wet, inhoudingen als gevolg van verrekening en ten gevolge van beslag, vaststelling en eventuele zekerheidstelling van bijstand aan belanghebbenden met een eigen woning en de vermogensvaststelling.

Onderdeel 4: De bruto uitkering en de terugvorderingsberekening
In deze module worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: belaste en onbelaste uitkeringen, de fiscale heffingskortingen, het begrip bruto, de voorlopige vaststelling van de bruto PW-uitkering, de definitieve vaststelling van de bruto uitkering, de bruto uitkering en partneralimentatie, de gevolgen van inkomstenkorting voor de uitkering, inkomstenkorting IO(A)W/IOAZ, de berekening van de netto IO(A)W/IOAZ-uitkering, de rol van de Belastingdienst, de jaaropgaaf, de verantwoording aan het Rijk en de berekening van terugvorderingsbedragen.

Onderdeel 5: Debiteurenadministratie
Onderwerpen die gedurende deze module behandeld worden, zijn: de vorderingssoorten, verhouding met de verantwoording aan het Rijk, beslaglegging of verrekening, het verschil tussen alimentatie en verhaalsbijdragen, het boeken van ontvangsten, ontvangsten in het kader van een eventuele krediethypotheek en de verrekening met het UWV/de SVB.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers die belast zijn/worden met alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de financieel-administratieve gegevensverwerking inzake uitkeringsverstrekking en/of debiteurenbeheer.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen en de volgende uitgaven van Wyzer:

 • Handboek Participatiewet;
 • Handboek Uitkeringsberekening PW;
 • Zakboek Bijstand en Belastingen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basisopleiding voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs bedraagt € 2.745,00

Locatie & Data

 • Maandag 4 september 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 4 september 2023
  2. Maandag 4 september 2023
  3. Maandag 11 september 2023
  4. Maandag 11 september 2023
  5. Maandag 18 september 2023
  6. Maandag 18 september 2023
  7. Maandag 25 september 2023
  8. Maandag 25 september 2023
  9. Maandag 2 oktober 2023
  10. Maandag 2 oktober 2023
  11. Maandag 9 oktober 2023
  12. Maandag 9 oktober 2023
  13. Maandag 16 oktober 2023
  14. Maandag 16 oktober 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Online
 • Woensdag 1 november 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Woensdag 1 november 2023
  2. Woensdag 1 november 2023
  3. Woensdag 8 november 2023
  4. Woensdag 8 november 2023
  5. Woensdag 15 november 2023
  6. Woensdag 15 november 2023
  7. Woensdag 22 november 2023
  8. Woensdag 22 november 2023
  9. Woensdag 29 november 2023
  10. Woensdag 29 november 2023
  11. Woensdag 6 december 2023
  12. Woensdag 6 december 2023
  13. Woensdag 13 december 2023
  14. Woensdag 13 december 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Basisopleiding voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs Maandag 4 september 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 4 september 2023
  2. Maandag 4 september 2023
  3. Maandag 11 september 2023
  4. Maandag 11 september 2023
  5. Maandag 18 september 2023
  6. Maandag 18 september 2023
  7. Maandag 25 september 2023
  8. Maandag 25 september 2023
  9. Maandag 2 oktober 2023
  10. Maandag 2 oktober 2023
  11. Maandag 9 oktober 2023
  12. Maandag 9 oktober 2023
  13. Maandag 16 oktober 2023
  14. Maandag 16 oktober 2023
  10.00 - 16.30 uur Online € 2.745,00 Inschrijven
 2. Basisopleiding voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs Woensdag 1 november 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Woensdag 1 november 2023
  2. Woensdag 1 november 2023
  3. Woensdag 8 november 2023
  4. Woensdag 8 november 2023
  5. Woensdag 15 november 2023
  6. Woensdag 15 november 2023
  7. Woensdag 22 november 2023
  8. Woensdag 22 november 2023
  9. Woensdag 29 november 2023
  10. Woensdag 29 november 2023
  11. Woensdag 6 december 2023
  12. Woensdag 6 december 2023
  13. Woensdag 13 december 2023
  14. Woensdag 13 december 2023
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 2.745,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?