Omschrijving

De praktijk van de Wmo 2015 volop in beweging. Zowel in uitvoering als in beleidsruimte zoeken gemeenten de grenzen op en komen ze voor allerlei uitdagingen te staan. Maar ook de rechter en de wetgever zitten niet stil. Voor een goede uitvoering van de Wmo 2015 is actuele kennis van wet-, regelgeving en jurisprudentie essentieel. Deze cursus geeft jou als professional inzicht in die actualiteit en zorgt ervoor dat je kennis weer helemaal up-to-date is.

Inschrijven

Programma

Gedurende de actualiteitencursus ga je aan de slag met de laatste ontwikkelingen en wijzigingen vanuit de praktijk, je kunt hierbij denken aan:

Landelijke ontwikkelingen in wetgeving en beleid;
De overgang van langdurige psychische problematiek van Wmo naar Wlz;
De maatregelen als gevolg van Corona;
De invoering van PGB 2.0.;
Ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van de uitspraken over algemeen gebruikelijk in relatie tot een minimuminkomen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving;
Ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Doelgroep

Voor deze cursus is basiskennis van de Wmo 2015 vereist. De cursus is bedoeld voor consulenten, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers die dagelijks werkzaam zijn binnen de Wmo 2015.

Resultaat

Na deze cursus is je kennis over de Wmo 2015 up-to-date en ben je op de hoogte van de laatste stand in wetgeving, uitvoeringspraktijk en rechtspraak.

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap en de Praktijkpocket Wmo (een uitgave van Wyzer).

Opleidingsagenda

  1. Actualiteitencursus Wmo Woensdag 28 september 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven