Omschrijving

De Nederlandse sociale zekerheid is doorlopend in beweging, maar nog altijd is de Participatiewet (PW) het laatste vangnet om op terug te vallen. Dit betekent dat veel wetswijzigingen en ontwikkelingen op enige manier ook van invloed zijn op de uitvoering van de PW. Daarnaast verschijnt er continu nieuwe jurisprudentie en ligt de uitvoering en het functioneren van de PW ook onder een vergrootglas. Door de continue beweging is het nodig om als professional steeds op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, de meest recente wetswijzingen, maar ook van veranderingen die binnenkort op de uitvoering af gaan komen. Wij zorgen ervoor dat alle kennis aan het einde van de dag weer volledig actueel is.

Inschrijven

Programma

In deze eendaagse cursus behandelen we de actualiteiten binnen en rondom de Participatiewet. De dag heeft een informerend maar interactief karakter. Er is ruimte voor eigen inbreng en discussie over de onderwerpen. De actualiteiten worden aan de hand van heldere praktijkvoorbeelden doorgenomen.

De volgende onderwerpen komen in de Actualiteitencursus aan bod:

 • een overzicht van de relevante recente wijzigingen in de PW;
 • de uitwerking van de Tijdelijke Wet Covid-19 SZW;
 • de resultaten van vertrouwensexperimenten en de reactie van het ministerie;
 • de nieuwe Wet inburgering, de opzet van de regeling en de gevolgen voor de gemeente en wat gemeenten kunnen doen tijdens het uitstel van deze wet;
 • een totaalbeeld van alle maatregelen die genomen worden binnen het Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen;
 • de maatregelen die genomen worden binnen het project Simpel switchen om participatie binnen het sociaal domein beter mogelijk te maken;
 • een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in relevante voor- en naastliggende voorzieningen en aanverwante wet- en regelgeving;
 • de verdere impact van Covid-19 in het sociaal domein en de maatregelen die het ministerie neemt op de (middel-)lange termijn;
 • een overzicht van recente jurisprudentie.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor uitvoerders in het sociaal domein die te maken hebben met de PW. Voor het volgen van deze cursus is een basiskennis van de PW gewenst.

Resultaat

Bij deze cursus verstrekken we een cursusmap en het Handboek Participatiewet.

Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de huidige ontwikkelingen die van belang zijn bij de uitvoering van de PW. Je weet op welke wijze je rekening moet houden met de ontwikkeling in je dagelijkse werk en bent op de hoogte gebracht van de aanstaande wijzigingen in het komende jaar.

Opleidingsagenda

 1. Actualiteitencursus Participatiewet Donderdag 4 november 2021 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 2. Actualiteitencursus Participatiewet Woensdag 23 maart 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 3. Actualiteitencursus Participatiewet Donderdag 16 juni 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 4. Actualiteitencursus Participatiewet Dinsdag 6 december 2022 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven