Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Nederlandse sociale zekerheid is doorlopend in beweging, maar nog altijd is de Participatiewet (PW) het laatste vangnet om op terug te vallen. Dit betekent dat veel wetswijzigingen en ontwikkelingen op enige manier ook van invloed zijn op de uitvoering van de PW. Daarnaast verschijnt er continu nieuwe jurisprudentie en ligt de uitvoering en het functioneren van de PW ook onder een vergrootglas. Door de continue beweging is het nodig om als professional steeds op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, de meest recente wetswijzingen, maar ook van veranderingen die binnenkort op de uitvoering af gaan komen. Wij zorgen ervoor dat alle kennis aan het einde van de dag weer volledig actueel is.

Programma

In deze eendaagse cursus behandelen we de actualiteiten binnen en rondom de Participatiewet. De dag heeft een informerend maar interactief karakter. Er is ruimte voor eigen inbreng en discussie over de onderwerpen. De actualiteiten worden aan de hand van heldere praktijkvoorbeelden doorgenomen.

De volgende onderwerpen komen in de Actualiteitencursus aan bod:

 • Een overzicht en bespreking van de relevante recente wijzigingen in de PW
 • Een overzicht en bespreking van de belangrijkste wijzigingen in relevante voor- en naastliggende voorzieningen en aanverwante wet- en regelgeving;
 • Ontwikkelingen rondom de Wet inburgering 2021, waaronder de actualiteit rondom de financiële ontzorging
 • Bespreking van het Plan van Aanpak Statushouders aan het Werk
 • Actualiteiten rondom de Energietoeslag
 • Een totaalbeeld van alle actuele maatregelen die genomen worden binnen het Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, waaronder:
  -Aanpassing kostendelersnorm
  -De vrijlatingsregeling bij werk met loonkostensubsidie
  -De zoektermijn voor jongeren
  -Invoering proefplaats
  -Wettelijk recht op ondersteuning (jobcoach)
 • De maatregelen die genomen worden binnen het project Simpel switchen om participatie binnen het sociaal domein beter mogelijk te maken;
 • Bespreking van de Participatiewet in Balans; beschouwing van de voorgestelde wijzigingen in Participatiewet januari 2025
 • Een bespreking van het tussentijds handelingsperspectief gemeenten naar aanleiding van Uitspraak Centrale Raad van Beroep over samenloop regelingen en effect op toeslagen
 • Een overzicht en bespreking van recente jurisprudentie, waaronder inzake:
  -Gezamenlijke huishouding en zorgbehoefte
  -Gokopbrengsten en het vaststellen van het recht op bijstand
  -De reikwijdte van de inlichtingenplicht
  -Bijstand en beslaglegging
  -De toepassing van het evenredigheidsbeginsel
  -Het intrekken/herzien en terugvorderen van bijstand
  -Het verrekenen van een uitkering van het UWV met bijstand
  -Studenten en energietoeslag
  -Toepassing inkomstenvrijlating
 • Een bespreking van een aantal concept-wetsvoorstellen, waaronder:
  -Concept-wetsvoorstel Wet Maatwerk Terugvorderingen
  -Concept-wetsvoorstel Handhaving Sociale Zekerheid
  -Wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek binnen het sociaal domein
  -Conceptwetsvoorstel wijziging van de Awb in verband met versterking waarborgfunctie
 • Actualiteiten rondom schuldhulpverlening

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor uitvoerders in het sociaal domein die te maken hebben met de PW. Voor het volgen van deze cursus is een basiskennis van de PW gewenst.

Resultaat

Bij deze cursus verstrekken we een cursusmap en het Handboek Participatiewet.

Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de huidige ontwikkelingen die van belang zijn bij de uitvoering van de PW. Je weet op welke wijze je rekening moet houden met de ontwikkeling in je dagelijkse werk en bent op de hoogte gebracht van de aanstaande wijzigingen in het komende jaar.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Actualiteitencursus Participatiewet bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Woensdag 13 december 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Dinsdag 16 april 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Maandag 8 juli 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Dinsdag 3 december 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Cursus ID: 11.004

Opleidingsagenda

 1. Actualiteitencursus Participatiewet Woensdag 13 december 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 2. Actualiteitencursus Participatiewet Dinsdag 16 april 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 3. Actualiteitencursus Participatiewet Maandag 8 juli 2024 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven
 4. Actualiteitencursus Participatiewet Dinsdag 3 december 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven