Vind jij het leuk om mensen te coachen, te begeleiden en mensen te stimuleren naar betaald werk? Kijk dan maar eens gauw naar onderstaande functie.

Wat je gaat doen

Diagnose en begeleiding

 •  Brengt de persoonlijke situatie van de werkzoekende in kaart.
 • Brengt samen met werkgevers de behoefte in kaart en vormt zich een beeld van de
  mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Beoordeelt de situatie en stelt een gedegen diagnose.
 • Informeert de werkzoekende over de voor hem/haar geldende rechten en plichten.
 • Maakt optimaal gebruik van de eigen regelruimte en schat in welke stappen nodig zijn om
  de werkzoekende efficiënt en succesvol aan de slag te krijgen.

Matchen en jobcoaching

 • Neemt initiatief tot werkgeversbenadering met als doel voldoende vacatures te verwerven
  om de afgesproken uitstroom te realiseren.
 • Vertaalt vacatures in competenties en vaardigheden en matcht de werkzoekende hierop.
 • Levert maatwerk en streeft naar een duurzame inzetbaarheid van de werkzoekende
  binnen de kaders van de Wet Banenafspraak en de Participatiewet.
 • Coacht de werkgever en werknemer door middel van training on the job (jobcoaching).
 • Onderhoudt een adequaat netwerk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen
  de lokale en regionale arbeidsmarkt.
 • Inzet van middelen en organisatie van het proces
 • Organiseert alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle dienstverlening aan
  werkzoekenden.
 • Schakelt waar nodig collega’s of externe partijen met specifieke deskundigheid in.
 • Is kostenbewust en onderhandelt met werkgevers over arrangementen.

Ontwikkelen en verbeteren van kwaliteit

 • Legt de verzamelde informatie conform de eisen systematisch vast.
 • Werkt aan continue verbetering van de eigen en van de teamontwikkeling.
 • Verdiept of verbreedt zijn kennis van het vakgebied behorend bij de functie van jobcoach.
 • Signaleert eventuele knelpunten in de kwaliteit van het dienstverleningsproces en doet
  verbetervoorstellen.

Waar jij over beschikt

Profiel van de functie

 • Hbo-diploma (bij voorkeur jobcoaching) of heeft een aantoonbaar Hbo denk- en
  werkniveau
 • Kennis en inzicht in de lokale en regionale arbeidsmarkt (vraag- en aanbodzijde)
 •  Heeft kennis van beroepen en de hiervoor benodigde competenties, inclusief de
  vaardigheid van vraag- en aanbodgericht matchen op competenties.
 •  Kennis van de sociale kaart.
 • Goede kennis van de sociale zekerheid (Wet Banenafspraak en de Participatiewet).
 •  Kennis van en ervaring met registratiesystemen, zoals MS Office, de Suite voor Sociaal
  Domein (GWS) en Compas.
 • Basiskennis over (medische) beperkingen in relatie tot het verrichten van werk.
 • Kennis van re-integratiemiddelen en overige in te zetten instrumenten.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Aantoonbare coachingsvaardigheden.

Specifieke kenmerken

 • Resultaatgericht.
 • Bereid en in staat zich aan concrete doelstellingen te verbinden en deze te realiseren.
 • Ondernemend.
 • Collegiaal.
 • Aantoonbare plannings- en organisatievaardigheden.
 • Het onderhouden van contacten met werkgevers en externe instanties.
 • In bezit van een auto

Wat jij krijgt

Aandacht voor onze collega’s staat bij ons hoog in het vaandel. Wij snappen dat een nieuwe baan veel met zich meebrengt, daarom willen we zoveel mogelijk met je meedenken. Wij bieden zowel tijdelijke als vaste contracten en kijken samen met jou wat het beste bij je past. Ook zoeken we samen naar de juiste werk-privébalans en staan wij altijd voor je klaar! Dankzij ons grote netwerk hebben wij veel opdrachten bij alle Nederlandse gemeenten, waardoor jij nooit stil hoeft te zitten. Wij zorgen ervoor dat je van betekenis kan zijn voor jezelf, voor Wyzer en bovenal voor de maatschappij!

 • Een salaris, passend bij jouw werkervaring, capaciteiten en kwaliteiten;
 • Een goede woon- en werkverkeer regeling;
 • Een aantrekkelijk employee benefitspakket op het gebied van collectieve pensioenen en verzekeringen;
 • Meer dan voldoende vakantiedagen en vakantiegeld om geslaagde vakantie(s) te plannen;
 • De mogelijkheid om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen via onze eigen Academie en ons online platform op Studytube.

Proef de sfeer

Sollicitatieproces

 • Stap 1

  Bij ons solliciteren

  Overweeg je te solliciteren bij Wyzer? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap.

 • Stap 2

  Je solliciteert

  Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

 • Stap 3

  Eerste contact

  Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

 • Stap 4

  En verder

  Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.