Wyzer is per oktober a.s. op zoek naar een Senior Projectleider AVP Recreatie voor onze opdrachtgever in regio Utrecht. De functie is voor 40 uur per week. De initiële duur van de opdracht is voor 1 jaar (met een eventuele optie tot verlenging).

WAAR JIJ GAAT WERKEN ALS SENIOR PROJECTLEIDER APV RECREATIE

Werken bij deze opdrachtgever betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de opdrachtgever speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin de speerpunten. De nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor hun succes. Het Domein Landelijke Leefomgeving (LLO) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor de landelijke leefomgeving en draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. Ze werken samen met hun partners in het gebied aan de realisatie van gezamenlijke opgaven. Binnen het Domein LLO worden een aantal grote programma’s uitgevoerd, waaronder het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP).

Het programma AVP zorgt voor de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied, waaronder de (internationaal verplichte) natuuropgaven, recreatieve voorzieningen, herstel cultureel erfgoed en landbouwstructuurversterking. AVP werkt bewust op een integrale wijze, samen met hun partners in de gebieden om zoveel mogelijk kansen voor integrale uitvoering te creëren en benutten.

WAT GA JIJ DOEN ALS TSENIOR PROJECTLEIDER APV RECREATIE

Als projectleider voor een uitvoerend programma ga je aan de slag in een of meerdere van de deelgebieden in de regio en je realiseert de ambities die gesteld zijn ten aanzien van natuur, water, landbouw, erfgoed en recreatie. Je bent integraal verantwoordelijk voor de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatiefase van één of meerdere projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Ze zoeken een generieke projectleider, maar deze functie zal zich vooral richting op recreatie projecten (wandelen, fietsen, varen). Je bent een schakel tussen de provincie en de betrokkenen in het gebied.

Wat verwachten wij:

 • Je bent een verbindende persoonlijkheid die in staat is om te communiceren met allerlei type mensen, zowel intern als extern, zowel in beleid als in de uitvoering
 • Je bent een resultaatgerichte projectleider;
 • Je kunt een idee naar realisatie brengen en kent de complexiteit en dynamiek van het leiden van projecten
 • Je bewaakt de doelstellingen en kaders van het project en bent in staat doelen en resultaten binnen de
 • gestelde kaders te realiseren
 • Je weet draagvlak te creëren bij zowel partners (overheden, terrein beherende organisaties, vertegenwoordigende stichtingen) als lokale omgeving voor je project, dit doe je met een politiek bestuurlijke antenne
 • Je hebt verstand van inkoopprocedures en bent in staat om een contract met een dienstverlener, leverancier en/of aannemer op te stellen en te managen tijdens uitvoering
 • Je hebt inzicht in programma- en projectbegrotingen
 • Je bent in staat deze te beoordelen en op basis hiervan het project (bij) te sturen
 • Je beschikt over voldoende capaciteit en kennis om tijdig risico’s in het project te signaleren en passende beheersmaatregelen te treffen
 • Je voelt je thuis in een team en werkt graag samen aan oplossingen.

WIE JIJ BENT

Functie-eisen:

 • Je bent een ervaren projectleider die weet hoe je een project van begin tot einde op een goede gestructureerde manier leidt (van initiatiefase naar realisatie en nazorg).
 • Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op minimaal Bachelor HBO niveau;
 • Je hebt minimaal 3 – 5 jaar relevante ervaring als projectleider in zowel de voorbereidings- als de realisatiefase van projecten;
 • Je hebt ervaring met vergunningenmanagement, kostenramingen, RAW-besteksystematiek, UAVgc, EMVI-methodiek, aansturen adviesbureaus / aannemers, inkoop- en aanbestedingsprocedures;
 • Je beschikt over een goede politiek-bestuurlijke antenne en over goede communicatieve en adviesvaardigheden;
 • Je beschikt over vermogen/overtuigingskracht om (interne en externe) stakeholders in het project aan je en aan elkaar te verbinden;
 • Je beschikt over onderhandelingsvaardigheden met verschillende overlegpartners;
 • Je hebt het vermogen om in te spelen op diverse, vaak tegenstrijdige belangen en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen;
 • Je beschikt over het vermogen om samen te werken met teamleden en beschikken over voldoende
 • leiderschapsvaardigheden om teamleden aan te sturen;
 • Je bent proactief en je denkt in oplossingen in plaats van in problemen.

Functie-wensen:

 • Je beschikt over voldoende netwetwerkvaardigheden en het onderhouden van externe contacten;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je hebt het vermogen om prioriteiten te stellen en de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten;
 • Je hebt sterke overtuigingskracht en je beschikt over voldoende besluitvaardigheid, ondernemingszin en lef;
 • Je hebt inzicht in de ontwikkelingen in het landelijk gebied;

WIE WIJ ZIJN

Wyzer is hét grootste specialistische project- en adviesbureau voor de overheid. Verspreid over Nederland werken al ruim 1000 medewerkers van Wyzer voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties aan maatschappelijke opgaven. Van trainees en young professionals tot ervaren projectmanagers en strategisch adviseurs die beschikken over een stevig fundament in het werkveld. Wyzer durft anders te zijn. Wij tonen lef en investeren in ontwikkeling. Door mee én verder te denken, realiseren wij duurzame oplossingen voor de mens en maatschappij. Zo zijn wij overal van betekenis.

Proef de sfeer

Sollicitatieproces

 • Stap 1

  Bij ons solliciteren

  Overweeg je te solliciteren bij Wyzer? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap.

 • Stap 2

  Je solliciteert

  Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

 • Stap 3

  Eerste contact

  Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

 • Stap 4

  En verder

  Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.