Wyzer zoekt een Programmamanager Expertisecentrum Specialistische Jeugdhulp (0,6 – 0,8 fte) per 1 jan 2022. Het betreft een tijdelijke functie met optie tot een vast dienstverband.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een collega die gaat helpen een succes te maken van het expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel. Je hebt uitgebreide ervaring in het sociaal domein. Je hebt inhoudelijke kennis van het (hoog)specialistisch jeugdhulp domein en van de vraagstukken die spelen. Je hebt een visie op wat nodig is in Overijssel voor jeugdigen en ouders met complexe problematiek en hoe we de (transformatie)doelstellingen met betrokken partners kunnen bereiken.

Expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel

Een goed functionerend zorglandschap moet ervoor zorgen dat alle jeugdigen, hoe complex de problematiek ook is, passende hulp krijgen. Door hiaten in het zorglandschap, wachtlijstproblematiek en onvoldoende samenwerking krijgen juist de jeugdigen met complexe problematiek niet altijd de passende zorg.

In het voorjaar van 2020 heeft de minister daarom acht centrumgemeenten gevraagd om een bovenregionaal Expertisenetwerk voor gespecialiseerde jeugdhulp op te zetten met als belangrijke deelopdrachten 1) het organiseren van een consultatie- en adviesfunctie, 2) het organiseren van passende hulp voor jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek, 3) het organiseren van een lerend netwerk en van kennisontwikkeling en -deling. Enschede heeft deze opdracht opgepakt voor Overijssel (jeugdzorgregio Twente en jeugdzorgregio IJsselland).

Met betrokkenheid en inzet van partners is een gezamenlijke missie en visie opgesteld en zijn de deelopdrachten, zijn de benodigde randvoorwaarden verder uitgewerkt en is een programmastructuur ingericht. Op enkele onderdelen zijn inmiddels netwerkcoördinatoren benoemd. De deelopdrachten bevinden zich in verschillende fasen. De consultatie- en adviesfunctie is belegd bij een projectleider maar vraagt nog om doorontwikkeling. De twee andere deelopdrachten moeten verder opgepakt worden. De beoogde beweging met het expertisenetwerk vindt plaats binnen de zorgorganisaties, van bestuurs-, management- tot uitvoeringsniveau en in afstemming met de betrokken gemeenten/regio’s.

Wat is je rol?

 • Als programmamanager stuur je op resultaat, samenhang, timing en tempo van de deelopdrachten.
 • Je geeft sturing aan de verschillende processen die leiden tot verbetering in de (hoog) specialistische jeugdhulp en stimuleert hiertoe innovatieve netwerksamenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, ouders, jongeren en alle andere betrokkenen bij complexe problematiek bij jongeren/in gezinnen.
 • Je vertaalt complexe vraagstukken naar haalbare (deel)opdrachten.
 • Je durft een spiegel voor te houden aan de betrokkenen binnen het netwerk.
 • Je zorgt dat de beoogde beweging bij alle betrokken partijen de juiste aandacht krijgt, van de grond komt en gerealiseerd wordt.
 • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor, voor de stuurgroep expertisenetwerk, voor de jeugdhulpregio’s en indien nodig de betrokken gemeenten.
 • Je draagt zorg voor de juiste besteding van de beschikbare middelen voor het expertisenetwerk.

Waar jij over beschikt

Je bent organisatie-sensitief en je beweegt je gemakkelijk in een politiek bestuurlijke omgeving. Je bent de aanjager van het expertisenetwerk door niet alleen de dilemma’s te formuleren maar ook tot oplossing te brengen. Daarbij zijn jouw voorstellen verbindend en indien nodig ook onorthodox. Jij prioriteert samen met de betrokken trekkers van de deelopdrachten het werk vanuit de opgaven die er liggen. Belangrijk is om op alle lagen van de betrokken partijen (uitvoering, middelmanagement, management en bestuur) te inspireren en stimuleren.

Je hebt een WO-werk- en denkniveau, je bent een verbinder en creatief in het omgaan met en behartigen van de belangen van de verschillende betrokken partijen, de stakeholders. Je overziet het zorgveld, bent organisatie-sensitief, kent de belangenposities van organisaties en je beweegt je gemakkelijk in een politiek bestuurlijke omgeving. Je bent in staat belanghebbenden proactief te betrekken bij de opdrachten die voor liggen. Tenslotte ben je in staat de stakeholders, gemotiveerd te houden en deze middels duidelijke communicatie mee te nemen in het proces. Het expertisenetwerk is een structurele centrumgemeentetaak voor de gemeente Enschede. Vanuit deze verantwoordelijkheid weet je goed te sparren, ambtelijk en bestuurlijk.

Dit is jouw werkplek

Je komt te werken binnen het Cluster Strategie & Beleid Sociaal Domein van de gemeente Enschede. De opdrachtgever van het programma is het afdelingshoofd Beleid Wmo en Jeugdhulp. Jij werkt jeugdhulpdomein breed; met beide jeugdhulpregio’s en betrokken gemeenten en jeugdhulppartners.

 

Proef de sfeer

Sollicitatieproces

 • Stap 1

  Bij ons solliciteren

  Overweeg je te solliciteren bij Wyzer? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap.

 • Stap 2

  Je solliciteert

  Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

 • Stap 3

  Eerste contact

  Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

 • Stap 4

  En verder

  Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.