Wij zijn op zoek naar een Contractmanager Wmo/ Jeugd voor 28 tot 36 uur per week. In de regio Rivierenland hebben zes gemeenten besloten samen op te trekken met betrekking tot de inkoop van Wmo en Jeugdzorg. Het doel van deze samenwerking strekt tot het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning/ waarvoor de opdrachtgevers (gemeenten) verantwoordelijk zijn op basis van de geïndiceerde zorgbehoeftes van hun inwoners op grond van de Wmo en de Jeugdwet, en dit te doen binnen de financiële kaders die de Rijksbegroting aan de Opdrachtgevers toekent. Hierbij wordt de regionale samenwerking geoptimaliseerd en worden de beschikbare instrumenten zo goed mogelijk benut, terwijl de administratieve lasten zoveel mogelijk worden beperkt. Zodoende kunnen de Opdrachtgevers sturing geven, kunnen zij beschikken over prognoses en kunnen ze waar nodig komen tot bijstellingen in de zorg en ondersteuning. De dienstverlening die de Opdrachtnemer (Regio Rivierenland) aan de Opdrachtgevers biedt, bestaat uit taken die voor alle betrokken Opdrachtgevers gelijk zijn. Het betreft o.a. het verzorgen van de Inkoop- en aanbestedingsprocedures rondom in te kopen Wmo en Jeugdzorg, het contractmanagement en contractbeheer. De specifieke taken m.b.t. het regionaal contractmanagement: Het risico-gestuurd aangaan en onderhouden van een professionele relatie met gecontracteerde aanbieders en het toezien op de voortgang van de contractafspraken, het bewaken van contractvoorwaarden, inclusief het aanspreken van zorgaanbieders op de kwaliteit van hun dienstverlening in samenspraak met en met input van Opdrachtgevers. Dit zal gaan om een contract met een omvang van minimaal 28 uur met een uitloop tot 36 uur per week voor de duur van 6 maanden met bij wederzijds goedvinden een verlenging met maximaal 2x dezelfde periode. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde uren worden betaald.

Wat je gaat doen

 • Je monitort de werking van contracten om vast te stellen of wordt voldaan aan de operationele doelstellingen van het contract en de beleidsdoelstellingen van de samenwerkende gemeenten, en bewaakt de gemaakte afspraken;
 • Je voert contractgesprekken met zorgaanbieders;
 • Je stuurt de overeengekomen prestaties bij, om de dienstverlening te verbeteren;
 • Je onderhoudt en ontwikkelt de samenwerkingsrelatie met zorgaanbieders, met als doel een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeenten;
 • Je analyseert meetgegevens en rapporteert hierover, zodat de juiste beleid-, sturing- en verantwoordingsinformatie op het juiste tijdstip voor de gemeenten beschikbaar is in een vorm afgestemd op de gebruiker en het doel;
 • Je zorgt dat gemeenten op de hoogte zijn van de inhoud van de contracten, zodat kwalitatieve, financiële en juridische risico’s kunnen worden voorkomen en waar nodig het contract bijstellen;
 • Je onderhoudt en ontwikkelt een relatie met een zorgaanbieder die gebaseerd is op openheid en vertrouwen, maar ook op een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheid met betrekking tot risico’s en besluitvorming;
 • Je participeert in projecten, bijvoorbeeld op het gebied van zorgfraude, (boven regionale) inkoop etc.

Waar jij over beschikt

 • Minimaal 2 jaar ervaring als contractmanager in een soortgelijke functie of organisatie;
 • Heeft als contractmanager bij meerdere procedures ondersteuning geboden binnen de Wmo en Jeugdwet, heeft daarbij samengewerkt met meerdere opdracht gevende partijen en is in staat om de samenhang en het proces te bewaken;
 • 3 jaar ervaring als netwerker die goed kan schakelen tussen diverse partijen en organisaties, verbindingen legt en de belangen van Opdrachtgevers begrijpt;
 • Inhoudelijke kennis van en/of ervaring met zorg inkoop Wmo en jeugd.

Interesse

Reageren is mogelijk met jouw cv en korte motivatie.

Proef de sfeer

Sollicitatieproces

 • Stap 1

  Bij ons solliciteren

  Overweeg je te solliciteren bij Wyzer? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap.

 • Stap 2

  Je solliciteert

  Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

 • Stap 3

  Eerste contact

  Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

 • Stap 4

  En verder

  Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.