Als cluster-coördinator cluster Bedrijven ben je de rechterhand van de huidige strategisch manager en pak je samen een belangrijke opgave op!

Wat je gaat doen als Cluster-coördinator cluster Bedrijven

Het cluster Bedrijven is een van de drie primaire afdelingen binnen de RUD Utrecht. Binnen het cluster werken circa 58 medewerkers aan milieutoezicht, -handhaving, -vergunningverlening en advisering in relatie tot bedrijven binnen de regio. Naast de uitvoerende medewerkers wordt het cluster ondersteund door drie coördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor de werkverdeling, het leveren van (management)-rapportages en het monitoren van de voorgang en kwaliteit van het werk in relatie tot de opdrachten en de daaraan gekoppelde budgetten.

Het cluster Bedrijven wordt aangestuurd door een strategisch manager. Vanwege de omvang en grote (verander)opgave binnen dit cluster wordt gezocht naar een tijdelijke cluster-coördinator, die als rechterhand van de huidige strategisch manager kan bijdragen aan de belangrijkste opgave van de manager voor het komende jaar (evt. indiensttreding na afloop van de inhuurperiode behoort zeker ook tot de mogelijkheden!).

De cluster-coördinator ondersteunt de strategisch manager in de dagelijkse operationele aansturing van de medewerkers en uitvoering van personeelstaken. De HR verantwoordelijk ligt hierbij bij de strategisch manager zoals het voeren van gesprekken met medewerkers, ziekteverzuimbegeleiding ihkv wet poortwachter en complexe personeelsdossiers. De team-coördinatoren gaan over de planning en werkverdeling, kwaliteit en analyse. 

Een opsomming van de belangrijkste opgaven voor de cluster-coördinator  :

 • De manager op tactisch en strategisch niveau van advies voorzien ten aanzien van de doorontwikkeling van de organisatie en de relatie met externe stakeholders;
 •  Het ondersteunen van de medewerkers bij de toepassing van   de omgevingswet en helpt het cluster bij de te maken ontwikkeling naar een technisch adviserende uitvoeringsdienst;
 • Je ondersteunt de manager bij de sturing op productie, efficiency, financiën en kwaliteit van het werk;
 • In voorkomende gevallen treed je op als plaatsvervanger of als afgevaardigde van de strategisch manager om deel te nemen aan overleggen met bijvoorbeeld opdrachtgevers, bestuurders, en andere externe stakeholders;
 • Je levert een bijdrage op tactisch niveau aan de doorontwikkeling van risico- en data gestuurde toezicht en handhaving (RGT-app);
 • Je coördineert clusterbreed het werk van de team-coördinatoren;
 • Je bent aanspreekpunt voor de medewerkers van het cluster, bijvoorbeeld middels terugkerende bilaterale overleggen;
 • Je werkt aan het coördineren van de totstandkoming en het mede vormgeven van de rapportages voor opdrachtgevers, zoals de kwartaalrapportages.
 • Je voert personeelstaken uit namens de manager, zoals het goedkeuren van verlofaanvragen, het accorderen van tijdschrijfgegevens van medewerkers en het registreren van ziekmeldingen;
 • Je adviseert de strategisch manager aangaande personeelsaangelegenheden, bijvoorbeeld ter voorbereiding van ‘Het Goede gesprek’.

Waar jij over beschikt als Cluster-coördinator cluster Bedrijven

 • HBO werk- en of denkniveau, aan te tonen door een afgeronde opleiding, bij voorkeur in de richting van managent of rechten.
 • Strategisch/tactisch denker, aan te tonen door minimaal drie jaar werkervaring in een rol als teamleider, teammanager of andere leidinggevende functie en eventueel tijdens het selectiegesprek.
 • Ruime bekendheid met het werken binnen het publieke domein, aan te tonen door minimaal drie jaar werkervaring bijvoorbeeld voor een gemeente of publiekrechtelijke uitvoeringsorganisatie.
 • Ruime ervaring met het werkgebied VTH, aan te tonen door minimaal drie jaar werkervaring of een of meer afgeronde opleidingen of cursussen (minimaal op HBO niveau) gerelateerd aan Handhaving binnen het publieke domein, de Wabo, de Omgevingswet, de Wet milieubeheer etc.
 • Ervaring met productiegericht werken en bedrijfsmatig werken, aan te tonen door minimaal drie jaar werkervaring ten aanzien van het monitoren en sturen, mede op productie.
 • Politiek bestuurlijk sensitief, pro-actief, analyserend vermogen, overtuigingskracht, motivator, veranderaar en mens- en talentgericht, aan te tonen tijdens het eventuele selectiegesprek.

Wat jij krijgt

Een mooie opdracht waarin je samen werkt aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. De RUD ontwikkelt zich steeds meer van een pure uitvoeringsorganisatie naar een breed inzetbare partner voor hun opdrachtgevers.

Sollicitatieproces

 • Stap 1

  Bij ons solliciteren

  Overweeg je te solliciteren bij Wyzer? Dan maken we graag tijd om je meer over ons te vertellen. Een kennismakingsgesprek met één van onze recruiters is de eerste stap.

 • Stap 2

  Je solliciteert

  Wij bekijken jouw sollicitatie zorgvuldig en binnen 2 werkdagen weet jij of wij jou uitnodigen voor een gesprek.

 • Stap 3

  Eerste contact

  Wij bellen of mailen jou wanneer wij een antwoord hebben. Zijn wij enthousiast? Dan plannen wij graag een kennismakingsgesprek met jou in!

 • Stap 4

  En verder

  Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken wij samen wat de beste vervolgstap is.