download hier de rekentool: Berekening wettelijke rente