download hier de rekentool: Berekening gebruikte AHK