Thema: Participatiewet

11.011 Cursus BBZ (met levensvatbaarheidstool)

11.046 Cursus TONK voor uitvoerders Participatiewet

11.047 Basiscursus TONK en bijzondere bijstand

11.044 Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet

11.045 Cursus Re-integratie in de Participatiewet

11.043 Cursus handhaving van de arbeidsverplichtingen in de participatiewet

11.009 Training Tozo in Vogelvlucht

10.020 Verkorte cursus inkomensconsulent

WL.11.001 Starterscursus Participatiewet (WL)

15.023 Cursus cryptovaluta en bijstand