Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de Zelfredzaamheid-Matrix. Deze matrix brengt de vraag en de mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart. Het instrument kan worden gebruikt bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van het ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten te toetsen, krijgt je inzicht in de vooruitgang die is geboekt bij je client.

Programma

Tijdens deze online workshop wordt uitgelegd hoe je de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) kunt inzetten tijdens je werk.
De matrix toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Per leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.
Er is ook aandacht voor hoe je de zelfredzaamheid van je client kunt vergroten. Er zijn grofweg drie manieren
de motivatie van de cliënt versterken;
de cliënt weer leren dingen zelf te doen;
de omgeving aanpassen,

Doelgroep

Zorgmedewerkers verantwoordelijk voor ambulante hulpverlening en andere geintersesserden.

Resultaat

Na afloop van de workshop ben je in staat om de Zelfredzaamheid-Matrix toe te passen en heb je inzicht in hoe je zelfredzaamheid van client kunt beinvloeden.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Workshop Zelfredzaamheid-Matrix bedraagt € 195,00

Locatie & Data

  • Donderdag 15 december 2022 , van 10.00 tot 12.00 uur, te Online
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Workshop Zelfredzaamheid-Matrix Donderdag 15 december 2022 10.00 - 12.00 uur Online € 195,00 Inschrijven