Omschrijving

Mediation is geen theoretisch model of een proces, maar een concrete vaardigheid. Tijdens deze workshop worden de basisprincipes van conflicthantering en onderhandelingstheorieën behandeld aan de hand van theorie- en praktijkvoorbeelden en reiken we vaardigheden aan die direct in praktijk kunnen worden gebracht. Mediation vraagt om een andere manier van denken en doen en daarom om aanpassingen. Aanpassingen niet alleen in het beleid van een organisatie, maar ook in werkprocessen en de wijze van communicatie (op alle lagen en in alle uitingen van de organisatie). Het borgen en verankeren van mediation in reeds bestaande werkprocessen is belangrijk om continuïteit van de toepassing ervan te waarborgen. Mediation is immers meer dan een hype! Er bestaan ook de nodige verkeerde denkbeelden over de toepassing en meerwaarde van mediation. Bijvoorbeeld dat het een softe aanpak is en het alleen maar vrijblijvende gesprekken zijn. Deze workshop laat de deelnemers ervaren wat de meerwaarde is van (pre-)mediation: hoe, wanneer en waarom het toegepast kan worden.

In Company aanvragen

Programma

Tijdens deze tweedaagse workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wat is mediation en hoe is het ontstaan?;
 • de hedendaagse praktijk en het toepassingsbereik van mediation;
 • wanneer spreken we van pre-mediation en wat houdt dat in?;
 • de wetmatigheid achter conflicten;
 • soorten conflicten en geschillen;
 • onderscheid conflicthantering en conflictformalisering;
 • conflictstijlen;
 • soorten gesprekstechnieken en wanneer welke in te zetten;
 • wat is de waarde van een vaststellingsovereenkomst?;
 • op welk moment en waar is (pre-)mediation in te zetten?;
 • zelf zoeken naar een oplossing of een mediator inschakelen (de drie selectiecriteria)?;
 • ervaringsleren.

Doelgroep

Deze tweedaagse workshop is bestemd voor iedereen die werkzaam is bij een bestuursorgaan en die de noodzaak voelt en inziet om op een andere, minder conflictueuze, manier om te gaan met, potentiële, conflicten en daarmee graag wil bijdragen aan het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen. Daarnaast kunnen uiteraard andere geïnteresseerden deelnemen aan deze workshop.

Resultaat

Het doel van deze tweedaagse workshop is om de deelnemers te laten ervaren wat de meerwaarde is van de inzet van (pre-)mediation. Daardoor verkrijgen de deelnemers ook inzicht en kennis op het gebied van conflicthantering. Tijdens deze tweedaagse laten we de deelnemers zelf ervaren welke vaardigheden zij kunnen inzetten om conflictpartijen tot een dialoog te laten komen. Daarnaast geven de dagen inzicht ten aanzien van datgene wat nodig is om als (overheids-)organisatie mediation structureel te verankeren in alle verkeer tussen burgers en bestuursorganen.

Het materiaal bestaat uit een (digitale) cursusmap.