Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Gemeenten kunnen de kosten van bijstand in voorkomende gevallen verhalen op bijvoorbeeld onderhoudsplichtigen (denk aan ex-partners en ouders) en erfgenamen. Omdat de ontvangsten in dit verband volledig ten goede komen aan de gemeente, is het interessant om hier werk van te maken. Wyzer Academie heeft daarom verschillende cursussen op het gebied van verhaal ontwikkeld. Deze verdiepingscursus gaat in op het voeren van gerechtelijke procedures in het kader van verhaal en kan aansluitend op de Basiscursus verhaal van Wyzer Academie worden gevolgd.

Programma

Module 1: De procedure voor de rechtbank (1 dag)
In deze module komt de wijze van procederen in verhaalszaken op grond van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en het Procesreglement Bijstandsverhaal aan de orde. Voorts wordt aandacht besteed aan de positie van de diverse partijen (gemeente, belanghebbende, onderhoudsplichtige en advocatuur) in het rechtsgeding.

Module 2: Het verzoekschrift (1 dag)
In deze module komt het opstellen van verzoekschriften in verhaalszaken aan de orde. Aan de hand van praktijkcasussen oefenen de deelnemers met het opstellen van uiteenlopende verzoekschriften.

Doelgroep

Het doel van de cursus is dat de deelnemer na afloop over de basiskennis en basisvaardigheden beschikt om een verhaalsprocedure in eerste aanleg (de rechtbank) te kunnen voeren.

Resultaat

Het doel van de cursus is dat de deelnemer na afloop over de basiskennis en basisvaardigheden beschikt om een verhaalsprocedure in eerste aanleg (de rechtbank) te kunnen voeren.

Het cursusmateriaal bestaat uit een (online) cursusmap en de nodige regelgeving met toelichtingen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Verdiepingscursus verhaal - gerechtelijke procedures bedraagt € 895,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 15.010