Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De economische recessie als gevolg van de coronacrisis heeft het aantal uitkeringsgerechtigden fors doen toenemen. Gemeenten hebben er een extra inspanning bij om een grote groep uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen. Met jobhunters of werkmakelaars kunnen gemeenten met een zeer directe aanpak lokale werkgevers benaderen om een passende re-integratie van mensen op de arbeidsmarkt te realiseren. Jouw werk als jobhunter/werkmakelaar vraagt onder de huidige politiek-economische omstandigheden echter om nieuwe vaardigheden en competenties als creativiteit en durf op het gebied van acquisitie en relatiebeheer. Tijdens deze training wordt jij getraind op (commerciële) vaardigheden als het leggen van contacten met bedrijven en het onderhouden daarvan (koude en warme acquisitie), het verkopen van de klant en het denken in termen van kansen in plaats van obstakels.

Programma

In deze eendaagse training ga jij aan de slag met wat acquisitie inhoudt, aanbod gestuurd of vraaggericht werken en relatiebeheer en nazorg. We besteden aandacht aan actuele bottlenecks, ontwikkelingen en uitdagingen, en welke koopsignalen en kansen er momenteel zijn. Daarnaast behandelen we de volgende onderwerpen:

  • koude en warme (telefonische) acquisitie;
  • in gesprek met een werkgever: verwachtingen en overtuigingen;
  • koopsignalen en kansen zien en benutten in een gespannen arbeidsmarkt;
  • omgaan met tegenwerpingen, bezwaren en ja-maar;
  • plaatsingsinstrumenten (waaronder loonkostensubsidie en het gebruik van social return).

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor professionals die directe contacten hebben met werkgevers en voor werkmakelaars/jobhunters die lokale werkgevers benaderen om uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden aan de slag te helpen.

Resultaat

Aan het eind van deze training heb jij je kennis vergroot op het gebied van acquisitie en alle handelingsmogelijkheden daarin. Je bent in staat kansen te zien en werkgevers op een effectieve manier te overtuigen om iemand in dienst te nemen of mogelijkheden te creëren.

In deze bijzondere tijd is het niet altijd vanzelfsprekend om een training klassikaal te volgen. De Academie van Wyzer verzorgt daarom een groot deel van het aanbod ook online. Deze training wordt online verzorgd. We maken hierbij gebruik van virtuele klaslokalen en live-webinars. Indien nodig helpen we je om ervoor te zorgen dat alle techniek werkt en waar nodig testen we dit samen. We zorgen ervoor dat je zo min mogelijk verschil merkt met een klassikale training.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training werkgeversbenadering bedraagt € 450,00

Locatie & Data

  • Donderdag 15 december 2022 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Online
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Training werkgeversbenadering Donderdag 15 december 2022 10.00 - 16.30 uur Online € 450,00 Inschrijven