Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Onze samenleving wordt in rap tempo complexer en intensiever. Steeds vaker komen professionals binnen het sociaal domein in contact met burgers, waarbij enkelvoudige problematiek is overgegaan op meervoudige probleemachtergronden op diverse leefdomeinen. Vanuit de neurowetenschappen is het bekend dat spanning en stress een negatieve invloed hebben op het probleemoplossend vermogen van de burger. Het is dan van belang dat een juiste duiding wordt gemaakt of iemand wel of niet wil, kan, durft of mag. Deze duiding is van belang bij het maken van een passend plan van aanpak, een juiste inzet van voorzieningen en middelen, en besluiten met betrekking tot doorverwijzing en regievoering. Zeker waar containerbegrippen als zelfsturing, zelfredzaamheid, en eigen verantwoordelijkheid leidende principes zijn geworden. Voor professionals in de frontlijn van het sociaal domein is het van belang dat zij in een (gelijkwaardige) dialoog met de burger duidelijk krijgen wat zijn of haar vraag is, of wat de achterliggende vragen zijn. Deze training sluit aan bij de laatste inzichten op het gebied van integrale vraagverheldering binnen het sociaal domein, systemisch denken en de ontwikkelingen met betrekking tot integraal werken.

Programma

Deze tweedaagse training gaat in op verschillende gesprekstechnieken en methodieken behorende bij een integrale aanpak. Op dag één wordt online via Microsoft Teams aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • vraagverheldering vanuit de participatiegedachte;
 • van oppervlakteverschijnsel naar diepteproblematiek;
 • de balans tussen een formele en informele benadering;
 • brede uitvraag en focus op integrale en domein-overstijgende aanpak;
 • methodes om te komen tot de vraag achter de vraag;
 • effectieve interactie- en communicatietechnieken;
 • afstemmen én regievoeren;
 • de balans tussen zelfredzaamheid, inzet van de omgeving, beschikbare collectieve en individuele voorzieningen;
 • het maken van de doorverwijzingskeuze (triage);
 • resultaatgericht werken.

Dag twee wordt klassikaal verzorgd en bestaat uit een interactief programma waarin met behulp van praktijksimulaties uitgebreid wordt geoefend en ervaringen worden opgedaan met de in dag één aangeboden tools. Voor het methodisch kader maken wij gebruik van de Wyzer Academie gereedschapskist met communicatie- en interactievaardigheden. Hieronder vallen de basisprincipes van NORBS (neutraal informeren, open vragen stellen, reflectief luisteren, bevestigen en samenvatten), NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), EIC (Ervaringsgerichte Interpersoonlijke Communicatie) en SKILLS (een wetenschappelijk onderbouwde methode voor motivatie, beweging en zelfsturing).

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals in de eerste lijn van het sociaal domein.

Resultaat

De eerste dag van de training vindt online plaats. De tweede dag zien we je graag klassikaal op een van onze cursuslocaties. We maken hierbij gebruik van virtuele klaslokalen en live-webinars. Wij zorgen samen met je dat alle techniek werkt en waar nodig testen we dit met je.

Aan het eind van deze training ben je in staat de vraag achter de vraag te achterhalen, waarbij mogelijke problemen op meerdere leefdomeinen inzichtelijk worden. Je bekijkt de vraag van jouw client vanuit een breder perspectief en kan vroeg-signalering toepassen en eventuele diepteproblematiek bij oppervlakteverschijnselen helder krijgen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein bedraagt € 990,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 28 november 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Dinsdag 28 november 2023
  2. Dinsdag 5 december 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Donderdag 21 maart 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 21 maart 2024
  2. Donderdag 28 maart 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Maandag 18 november 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 18 november 2024
  2. Maandag 25 november 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein Dinsdag 28 november 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 28 november 2023
  2. Dinsdag 5 december 2023
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 990,00 Inschrijven
 2. Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein Donderdag 21 maart 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 21 maart 2024
  2. Donderdag 28 maart 2024
  10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 990,00 Inschrijven
 3. Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein Maandag 18 november 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 18 november 2024
  2. Maandag 25 november 2024
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 990,00 Inschrijven