Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Medewerkers bij de overheid stellen diverse rapportages en/of beschikkingen op. Mede met het oog op de juridische risicos is het belangrijk dat deze rapportages en beschikkingen van goede kwaliteit zijn. Daarvoor is niet alleen goede schrijfvaardigheid vereist, maar tevens kennis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de basis van al het bestuursrechtelijke handelen. Tijdens deze praktijkgerichte Training rapporteren en beschikken wordt aan deze beide onderdelen aandacht besteed.

Programma

Module 1: Algemene wet bestuursrecht
De Awb bevat als lex generalis algemene normen in kwalitatieve en procedurele zin waaraan het overheidshandelen getoetst wordt. Daarmee vormt deze wet de juridische basis voor het overheidshandelen. Kennis van de opzet, inhoud en reikwijdte van de Awb is dan ook noodzakelijk voor iedereen die bij een bestuursorgaan rapportages en/of beschikkingen opstelt. Tijdens deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wat is een rapportage en wat is een beschikking en aan welke eisen moeten zij voldoen?;
 • de Awb en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en hun relevantie voor de uitvoeringspraktijk;
 • de doorwerking van de Awb in rapportages en beschikkingen;
 • de consequenties van het schenden van de regels die worden gesteld in de Awb.
  Tevens wordt de deelnemers geleerd om een beschikking goed te motiveren. Dit gebeurt mede aan de hand van jurisprudentie en opdrachten met betrekking tot het motiveringsbeginsel.

Module 2: Praktijkvaardigheden
Tijdens dit praktijkgerichte en interactieve deel van de training wordt geoefend met het opstellen van rapportages en beschikkingen. Er is aandacht voor de volgende onderwerpen en vragen:

 • de volledigheid volgens het 5 stappenplan van de Centrale Raad van Beroep
 • de logische opbouw;
 • het trekken van juiste conclusies;
 • het taalgebruik;
 • sluit de beschikking aan bij de feitelijke situatie?;
 • is een goede en correcte motivering opgenomen en wordt de uiteindelijke beslissing daardoor gedragen?;
 • is er daadwerkelijk een beslissing in de beschikking weergegeven en is die voor de klant ook duidelijk?

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die rapportages en/of beschikkingen opstelt bij een bestuursorgaan.

Resultaat

Na afloop van de Training rapporteren en beschikken zijn de deelnemers in staat om goede en juridisch correcte rapportages en beschikkingen op te stellen en zijn zij op de hoogte van de relevante juridische kaders.

Het materiaal bestaat uit het zakboek Zorg, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training rapporteren en beschikken bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Woensdag 12 april 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Donderdag 26 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Training rapporteren en beschikken Woensdag 12 april 2023 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven
 2. Training rapporteren en beschikken Donderdag 26 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?