Omschrijving

Als professional binnen het sociaal domein kom je regelmatig in aanraking met mensen uit verschillende culturen. Mensen met andere waarden, normen, gedragingen en feestdagen dan de Nederlandse cultuur. Om de samenwerking te optimaliseren en te kunnen motiveren en stimuleren is inzicht en kennis over deze culturen wat ons betreft een absolute must! Om je taak als professional goed vorm te kunnen geven, effectief en gedegen oordeelsvorming te kunnen doen en om meer diepgang aan je professionaliteit te geven bieden wij de training interculturele sensitiviteit.

Inschrijven

Programma

De training begint met een kennismaking en een verkenning van je leervraag van vandaag. Zijn er specifieke vragen of doelgroepen waar je vandaag aandacht voor wilt hebben?
In het ochtendgedeelte behandelen we de theorie rond het werken met cultuurverschillen. Hierbij kan desgewenst gefocust worden op de cultuurprofielen die binnen jouw werkgebied veel voorkomen. We hebben onder andere aandacht voor interculturele communicatie, gedragsbepalers van culturen en de fasen van culturele aanpassing.
Na de lunch vervolgen we de training met het ontwikkelen en vergroten van praktische vaardigheden op dit gebied. Middels opdrachten, praktijksimulaties en eventueel eigen casuïstiek ga je aan de slag met de theorie van de ochtend.

Doelgroep

De training is bestemd voor professionals die binnen hun functie contact hebben met mensen uit diverse culturen.
Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden in dit onderwerp welkom om deze training te volgen, er is geen instapeis.

Resultaat

Na afloop van deze dag heb je theoretische kennis en praktische vaardigheden voor een goede omgang met mensen uit verschillende culturen. Je kunt hierdoor meer effectief werken in interculturele contacten en daardoor meer diepgang en plezier in je werk ervaren.

Opleidingsagenda

  1. Training intercultureel werken Donderdag 17 november 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven