Omschrijving

Eén gezin, één plan, één regisseur, dat is het uitgangspunt bij de integrale benadering. Het netwerk rond een burger en, meer in het bijzonder, zijn of haar familie worden steeds vaker betrokken bij de zorg en het welzijn bij een ondersteuningsbehoefte en gaan daarover steeds vaker meebeslissen. Hoe zorg je voor respect en gelijkwaardigheid in deze verhoudingen? Hoe zorg je ervoor dat conflicten en escalatie worden voorkomen? En hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat de familie, het netwerk, vrijwilligers en het professionele ondersteuningsnetwerk uitgenodigd worden om de oplossing voor een specifieke situatie centraal te stellen?

De Training familie- en netwerkparticipatie geeft handvatten om effectief op te treden achter de voordeur en samen te werken met direct betrokkenen, familie en het verdere netwerk.

Inschrijven

Programma

De training bestaat uit twee dagen. De eerste dag nemen we je mee in de theorie, de tweede dag staat in het teken van oefenen. We nemen je in de eerste dag mee in de theorie van de familie- en netwerkparticipatie. We bespreken onderwerpen zoals de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, de mogelijkheden en grenzen in familie- en netwerkparticipatie en de manier van communiceren. Specifiek hebben we aandacht voor oplossingsgericht communiceren, onderhandelen binnen uiteenlopende belangen en omgaan met emotie en agressie in relatie tot het netwerk.

In de tweede dag is het tijd om de theorie om te zetten in het aanleren of uitbreiden van vaardigheden. Op een veilige en speelse manier oefen je het geleerde van dag één met een trainingsacteur. Desgewenst kan dit met eigen casuïstiek. Door met elkaar verschillende vaardigheden uit te proberen, ontstaan er als vanzelf nieuwe inzichten.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor iedereen die binnen het sociaal domein werkzaam is en zich verder wil verdiepen in familie- en netwerkparticipatie.

Resultaat

Na het volgen van deze tweedaagse training zijn ben jij in staat om de eigen kracht van de burger en zijn netwerk te mobiliseren en activeren. Je zet progressiegerichte communicatie- en motivatietechnieken in om het probleemoplossend vermogen van de burger en zijn netwerk te vergroten.

Zwolle
23 en 29 september 2021

Utrecht
16 en 23 juni 2021
1 en 8 november 2021

Opleidingsagenda

 1. Training familie- en netwerkparticipatie Donderdag 23 september 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 23 september 2021
  2. Donderdag 30 september 2021
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 2. Training familie- en netwerkparticipatie Maandag 1 november 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 1 november 2021
  2. Maandag 8 november 2021
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven