Omschrijving

De Coronacrisis heeft ons meer dan tevoren laten beseffen hoe kwetsbaar de mens en daarmee uw organisatie kan zijn. Terug naar het oude blijkt een illusie, anticiperen op de nieuwe werkelijkheid is een keiharde must. Niets doen is geen optie, de verwachtingen op zowel economisch als sociaal niveau zijn groot. Tijd dus voor een nieuwe aanpak vanuit nieuwe inzichten. Deze training is gebaseerd op onze succesvolle training Verzuimmanagement voor leidinggevenden en is toegespitst op de actualiteit van 2020 en de toekomstperspectieven. Waar krijg je mee te maken, welke impact heeft COVID-19, het thuiswerken en de onzekere toekomst op jouw medewerkers en bovenal, hoe beperk en krijg je weer grip op verzuim.

We werken steeds meer vanuit huis, dat zal niet meer veranderen maar wat betekent dat voor medewerkers, hun werkplek, hun welzijn en de vager worden balans tussen werk en privé? Zoals veel psychologen aangeven raken mensen oververmoeid door het in elkaar overlopen van werk en privé en de zorgen over de toekomst. Onderzoek binnen de neurowetenschappen heeft aangetoond dat bij mensen die langdurig onzekerheid en spanning ervaren, het probleemoplossend vermogen zienderogen afneemt. Zaken die invloed hebben op de productiviteit en vitaliteit van uw
organisatie.

Managen en leidinggeven op afstand vraagt om andere vaardigheden, en nieuwe accenten op zaken als grip, controle en aandacht. Zijn we ons bewust van die veranderende rol en hebben we die specifieke kernkwaliteiten ontwikkeld?

Hoe geef je vorm aan die nieuwe werkelijkheid en hoe houdt en krijg je jouw medewerkers energiek en vitaal? In deze ééndaagse training staan we stil bij de actuele situatie en de vragen die zij oproept. In een interactieve setting krijg je antwoorden, doe je ideeën op en neem je handvatten en vaardigheden mee. Alle in het belang van een preventieve aanpak voor het vitaal houden van uw medewerkers.

Vitale organisaties bestaan niet, maar vitale mensen maken een organisatie vitaal, flexibel en slagvaardig.

Inschrijven

Programma

In deze ééndaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de primaire rollen bij leiding geven op afstand;
 • ken je medewerker over grenzen, kosten en baten;
 • verzuimtolerantie, verzuimtransparantie en gedoogcultuur;
 • werk en privé balans;
 • de verantwoordelijke medewerker;
 • effectieve communicatie- en interactietechnieken;
 • sturen op motivatie en productiviteit.

De opzet van deze training is interactief waarbij wij met elkaar, maar ook van elkaar leren door het delen van ervaringen, valkuilen en vooral best practices. Want laten we eerlijk zijn, er valt veel te leren uit deze crisis en veel positieve ervaringen zullen zelfs deel gaan uitmaken van de toekomstige werkwijze van alledag.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor eerstelijns leidinggevenden en teamleiders maar ook voor HR managers en P&O adviseurs.

Resultaat

Na afloop van deze training heb je direct toepasbare kennis over:

 • wat vitaliteit is en kan betekenen voor uw team, afdeling en organisatie;
 • wat uw primaire rollen zijn als manager die stuurt op afstand;
 • hoe je jouw medewerkers vitaal, productief en betrokken kunt houden;
 • hoe je (ziekte-)verzuim nu en straks beheersbaar kunt houden;
 • hoe je vroeg-signalen van potentieel verzuim kunt herkennen bij uw medewerkers;
 • de voordelen, nadelen en valkuilen van communiceren op afstand;
 • tools om effectiever met uw medewerkers te communiceren;
 • hoe je kan voorbereiden op die nieuwe werkelijkheid

Opleidingsagenda

 1. Training duurzaam en vitaal verzuimmanagement Maandag 19 september 2022 10.00 - 16.30 uur Online Inschrijven