Omschrijving

Een belangrijke stap in de professionalisering van jeugdzorgwerkers was de ontwikkeling van de beroepsnormen. Deze zijn opgesteld door de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk. Als geregistreerd jeugdzorgwerker onderschrijf je de regels die vakgenoten met elkaar hebben gemaakt. Het is een beroepsstandaard die een leidraad biedt bij de keuzes waar je in vak je voor staat. De training voor de beroepscode en de introductie over het tuchtrecht is een verplichte training voor jeugdzorgwerkers.

Inschrijven

Programma

Dagdeel 1: Basistraining Beroepscode voor jeugdzorgwerkers, Trots op je vak

De online training bestaat uit twee aparte dagdelen. In deze online training wordt op een interactieve manier ingegaan op wat de beroepscode inhoudt, het belang van het tuchtrecht en hoe te werken met de richtlijnen in de dagelijkse praktijk. Je maakt kennis met de hoofdstukken van de beroepscode en krijgt uitleg over wat het betekent om een autonome professional te zijn. Welke normen en waarden voor jou belangrijk zijn, bepaal je op basis van deze informatie.

Dagdeel 2: Verdiepingstraining beroepsethiek voor jeugdzorgprofessionals

In het tweede dagdeel oefenen we vooral met het houden van een moreel beraad. Je traint om met een stappenplan een ethisch dilemma te ontrafelen. Zo krijg je handvatten aangereikt om in je eigen werk toe te passen; in de relatie met de cliënt, met samenwerkingspartners, collegas en de eigen organisatie. De training is interactief en we werken graag met casuïstiek uit jouw eigen praktijk..

Doelgroep

Alle jeugdprofessionals die te maken hebben met de beroepscode en professionals die aan de (her-) registratie-eisen (SKJ) moeten voldoen.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd voor 11 punten (SKJ nummer 205886) en wordt online gegeven (middels Microsoft Teams). Je ontvangt voor deze training 2 certificaten.

Resultaat

Je kent na afloop van de training de richtlijnen binnen de Jeugdzorg en hoe je ze kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Je hebt kennis over de beroepscode en leert de artikelen van de beroepscode toe te passen. Na het volgen van deze training weet je wat er van jou als professional verwacht wordt binnen de beroepscode en het tuchtrecht.

Dagdeel 1: Basistraining Beroepscode voor jeugdzorgwerkers, Trots op je vak (4 punten)
Dagdeel 2: Verdiepingstraining beroepsethiek voor jeugdzorgprofessionals (4.4 punten)

Opleidingsagenda

 1. Training beroepscode en tuchtrecht (basis- en verdiepingsdag) Maandag 24 januari 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 24 januari 2022
  2. Maandag 7 februari 2022
  13.00 - 17.00 uur Online Inschrijven
 2. Training beroepscode en tuchtrecht (basis- en verdiepingsdag) Dinsdag 5 april 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 5 april 2022
  2. Dinsdag 19 april 2022
  13.00 - 17.00 uur Online Inschrijven
 3. Training beroepscode en tuchtrecht (basis- en verdiepingsdag) Woensdag 3 augustus 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Woensdag 3 augustus 2022
  2. Woensdag 17 augustus 2022
  13.00 - 17.00 uur Online Inschrijven
 4. Training beroepscode en tuchtrecht (basis- en verdiepingsdag) Donderdag 17 november 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 17 november 2022
  2. Donderdag 1 december 2022
  13.00 - 17.00 uur Online Inschrijven