Omschrijving

Uit kostenoverwegingen gaan steeds meer bestuursorganen bij het horen in het kader van de bezwaarprocedure over op een minimumvariant, het zogenaamde ambtelijk horen. De Algemene wet bestuursrecht biedt daartoe ook de ruimte. Ambtelijk horen vraagt echter een aantal vaardigheden van de persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest. Vaardigheden als lineair vragen en het schillen van ambtenaren zijn onontbeerlijk voor een goede en zorgvuldige voorbereiding van het besluit op het bezwaarschrift. Daarnaast ligt het in de bezwaarschriftprocedure besloten dat deze gericht dient te zijn op conflictoplossing. Om deze reden staan we tijdens deze trainingsdag ook stil bij mediation en de bijbehorende vaardigheden.

In Company aanvragen

Programma

Tijdens de Training ambtelijk horen in het kader van bezwaar besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • doel en omvang van het horen in bezwaar;
  • de minimumvereisten waar het horen in bezwaar aan dient te voldoen;
  • de invloed van artikel 6 EVRM;
  • minimumvereisten om aan het criterium onafhankelijkheid te voldoen;
  • regie, kwaliteitsbewaking en verslag;
  • de mogelijke uitbreiding van het gebruik van mediation in het bestuursrecht;
  • mediation en de daarbij behorende vaardigheden;
  • ervaringsleren in diverse situaties.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die ambtelijke hoorzittingen verzorgt of gaat verzorgen namens een bestuursorgaan.

Resultaat

Het doel van de Training ambtelijk horen in het kader van bezwaar is om de cursisten een beeld te geven over de inhoud en reikwijdte van het ambtelijk horen en hen de daartoe benodigde vaardigheden mee te geven.

Het materiaal bestaat uit de Praktijkpocket Algemene Wet bestuursrecht, de Uitsprakenbundel bestuursrecht (beide uitgaven van Wyzer) en een cursusmap.