Omschrijving

Bij lokale overheden, in het bijzonder bij (intergemeentelijke) afdelingen Werk & Inkomen, is grote vraag naar financieel-administratief medewerkers (uitkeringsadministrateurs). Om deze reden heeft Wyzer een korte financiële starterscursus ontwikkeld. Hiermee kunnen onervaren administratief medewerkers zich snel de relevante basiskennis eigen maken.

Inschrijven

Programma

Onderdeel 1: Inleiding Participatiewet
Om de functie van financieel medewerker goed te kunnen uitoefenen is een basiskennis van de Participatiewet (PW) vereist. Tijdens dit onderdeel besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Onder andere de volgende vragen passeren de revue: wat is een alleenstaande, wat houdt het begrip gezamenlijke huishouding in, wie krijgt welke bijstandsnorm, wat is de kostendelersnorm en hoe wordt die berekend, wat wordt verstaan onder inkomen en vermogen, wat verstaat men onder een eventuele krediethypotheek, wanneer wordt de uitkering afgestemd en hoe zit het met de boete?

Onderdeel 2: Voorliggende voorzieningen
In het kader van de inkomstenkorting krijgt de financieel medewerker regelmatig te maken met inkomsten uit voorliggende voorzieningen. Voorts kent de gemeente met een aantal uitkeringsinstanties verrekeningsafspraken. In dit onderdeel worden de belangrijkste voorliggende voorzieningen en de betreffende uitvoerende uitkeringsinstanties besproken.

Onderdeel 3: De netto uitkering
Tijdens deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de uitkering en het wettelijk minimumloon, de opbouw van de PW-uitkering, de financiering van de bijstand, het verschil tussen algemene bijstand en bijzondere bijstand, de berekening van het vakantiegeld, de soorten inkomsten die wel/niet op de uitkering worden gekort (inclusief fiscale teruggaven/heffingskortingen), het transactiestelsel, de 30-dagen regel (de ingangsdatum van de uitkering), aandachtspunten bij het korten van inkomsten en het effect van cessies, eventuele verlagingen als gevolg van de gemeentelijke afstemmingsverordening of de wet, inhoudingen als gevolg van verrekening en ten gevolge van beslag, vaststelling en eventuele zekerheidstelling van bijstand aan belanghebbenden met een eigen woning en de vermogensvaststelling.

Onderdeel 4: De bruto uitkering en de terugvorderingsberekening
In deze module worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: belaste en onbelaste uitkeringen, de fiscale heffingskortingen, het begrip bruto, de voorlopige vaststelling van de bruto PW-uitkering, de definitieve vaststelling van de bruto uitkering, de bruto uitkering en partneralimentatie, de gevolgen van inkomstenkorting voor de uitkering, inkomstenkorting IO(A)W/IOAZ, de berekening van de netto IO(A)W/IOAZ-uitkering, de rol van de Belastingdienst, de jaaropgaaf, de verantwoording aan het Rijk en de berekening van terugvorderingsbedragen.

Onderdeel 5: Debiteurenadministratie
Onderwerpen die gedurende deze module behandeld worden, zijn: de vorderingssoorten, verhouding met de verantwoording aan het Rijk, beslaglegging of verrekening, het verschil tussen alimentatie en verhaalsbijdragen, het boeken van ontvangsten, ontvangsten in het kader van een eventuele krediethypotheek en de verrekening met het UWV/de SVB.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers die belast zijn/worden met alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de financieel-administratieve gegevensverwerking inzake uitkeringsverstrekking en/of debiteurenbeheer.

Resultaat

Het materiaal bestaat uit een aantal cursusmappen en de volgende uitgaven van Wyzer:

 • Handboek Participatiewet;
 • Handboek Uitkeringsberekening PW;
 • Zakboek Bijstand en Belastingen.

Opleidingsagenda

 1. Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs Dinsdag 13 september 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 13 september 2022
  2. Dinsdag 20 september 2022
  3. Dinsdag 27 september 2022
  4. Dinsdag 4 oktober 2022
  5. Dinsdag 11 oktober 2022
  6. Dinsdag 18 oktober 2022
  7. Dinsdag 25 oktober 2022
  10.00 - 16.30 uur Online Inschrijven
 2. Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs Donderdag 3 november 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 3 november 2022
  2. Donderdag 10 november 2022
  3. Donderdag 17 november 2022
  4. Donderdag 24 november 2022
  5. Donderdag 1 december 2022
  6. Donderdag 8 december 2022
  7. Donderdag 15 december 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven