Omschrijving

De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels achter de rug en veel nieuwe raadsleden moeten zich inlezen in onbekende wetten en regelingen. In veel verkiezingsprogrammas is opgenomen dat er meer aandacht moet zijn voor de kwetsbare mensen en dat het vertrouwen in de overheid moet worden hersteld. Rond zorg en werk voeren veel gemeenten vooral landelijk beleid uit. Toch kan de lokale overheid fundamentele eigen keuzes maken.

Speciaal voor nieuwe raadsleden organiseert Wyzer een snelcursus Inzicht in Sociaal Domein.
Daarin komen essentiële vragen aan bod over hoe je als gemeente je inwoners helpt.

Inschrijven

Programma

In 2 avonden komen onderstaande onderwerpen en ook essentiële vragen hoe je als gemeente je inwoners helpt.

Onderwerpen die aan bod komen:
-Hoe is de financiering en het toezicht geregeld in de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet
-Hoe zien de regelingen er in vogelvlucht uit
-Wat is de wettelijke taak van de gemeente
-Welke keuzes kunnen worden gemaakt en wat merkt de burger daarvan.

Doelgroep

Deze training is speciaal voor (nieuwe) raadsleden.

Resultaat

Na deze cursus heeft u meer inzicht in welke mogelijkheden u als gemeente hebt om inwoners te helpen en heeft u meer inzicht in de kaders en uitgangspunten van de belangrijkste wetten in het Sociaal Domein.

Opleidingsagenda

  1. Snelcursus inzicht in het sociaal domein Dinsdag 13 september 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven