Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Ook onder de Omgevingswet blijft de omgevingsvergunning de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving.
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft de hoofdregel dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De beslistermijnen blijven ook hetzelfde. Er volgt wel een aantal benoemingswaardige wijzigingen in de voorbereidingsprocedures met de komst van de Omgevingswet. Al deze verschillen ten opzichte van de huidige (Wabo) procedures komen aan bod.
Het betreft een praktisch en concrete training. Concrete (op)zoekopdrachten zorgen dat deelnemers hun weg gaan vinden in de verschillende regelingen van de Omgevingswet.

Programma

Op basis van deze informatie kan nu op hoofdlijnen inzicht worden gegeven in de werking van de nieuwe regelgeving. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan:

 • Omgevingswet in vogelvlucht
 • Kerninstrument : Omgevingsvergunning
  -Algemene wijzigingen in de voorbereiding procedures
  -Belangrijke wijziging in de reguliere voorbereidingsprocedure
  -Belangrijke wijziging in de uitgebreide voorbereidingsprocedure
 • Verschillen tussen vergunningplicht (Rijk of lokaal) en meldingsplicht
 • Bouwactiviteit onder de Omgevingswet
  -De knip
  -Ruimtelijke bouwactiviteit
  -Vergunning plichtig of vergunningsvrij
  -Aanvraagvereisten en beoordelingsregel via de Bruidschat
  -Technisch bouwactiviteit
  -Vergunningsvrij meldingsplicht (Wkb) of vergunning plichtig
  -Stelsel Wkb
  -Welke bouwwerken zijn gevolgklasse 1
  -Procedure bouwmelding en gereedmelding
 • Aanvraagvereisten, ontvankelijkheid en beoordelingsregels

Leerdoelen van deze dag:

 • Weten wat de procedureverschillen tussen de Wabo en Omgevingswet zijn
 • Weten wat het verschil is tussen een omgevingsvergunning en melding
 • Deelnemers kunnen een bouwproject opknippen om van daaruit te beoordelen of een ruimtelijke bouwactiviteit vergunning plichtig of vergunningsvrij is.
 • Deelnemers kunnen beoordelen of een technisch bouwactiviteit vergunningsvrij of vergunning plichtig is
 • Vaststellen of sprake is van een gevolgklasse 1 bouwwerk (WkB)
 • Weten welke aanvraagvereisten gelden bij een ontvankelijkheidtoets

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wil worden gebracht van de basisbeginselen van de Omgevingswet en de procedures van deze wet.

Resultaat

Het doel van deze cursus is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de basisbeginselen van de Omgevingswet en in het bijzonder de procedures in deze wet. Na de cursus kennen de deelnemers de procedureverschillen tussen de Wabo en de Omgevingswet. De cursus biedt de basiskennis voor het volgen van gespecialiseerde trainingen op het gebied van de Omgevingswet die gericht zijn op bijvoorbeeld vergunningverlening en casemanagers.

Van de deelnemers omgevingsvergunning wordt verwacht dat ze al ervaring hebben met de omgevingsvergunning vanuit het huidige recht (Wabo). Het betreft een praktisch en concrete training. Van deelnemers wordt een actieve houding verwacht.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Procedure onder de Omgevingswet bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Woensdag 7 juni 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Donderdag 28 september 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Procedure onder de Omgevingswet Woensdag 7 juni 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Procedure onder de Omgevingswet Donderdag 28 september 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?