Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Ook onder de Omgevingswet blijft de omgevingsvergunning de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving.
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft de hoofdregel dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De beslistermijnen blijven ook hetzelfde. Er volgt wel een aantal noemenswaardige wijzigingen in de voorbereidingsprocedures met de komst van de Omgevingswet. Al deze verschillen ten opzichte van de huidige (Wabo) procedures komen in deze cursus aan bod.
Het betreft een praktische training. Concrete (op)zoekopdrachten zorgen dat deelnemers hun weg gaan vinden in de verschillende regelingen van de Omgevingswet.

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:
Omgevingswet in vogelvlucht
Kerninstrument : Omgevingsvergunning

 • Algemene wijzigingen in de voorbereiding procedures
 • Belangrijke wijziging in de reguliere voorbereidingsprocedure
 • Belangrijke wijziging in de uitgebreide voorbereidingsprocedure
  Verschillen tussen vergunningplicht (Rijk of lokaal) en meldingsplicht
  Bouwactiviteit onder de Omgevingswet
 • De ruimtelijke en technische knip
 • Ruimtelijke bouwactiviteit: Vergunningplichtig of vergunningsvrij
 • Ruimtelijke bouwactiviteit: Aanvraagvereisten en beoordelingsregel via de Bruidschat
 • Technische bouwactiviteit: Vergunningsvrij meldingsplicht (Wkb) of vergunningplichtig
 • Het stelsel onder de Wkb: gevolgklasse 1 bouwwerken
 • Procedure bouwmelding en gereedmelding
  Aanvraagvereisten, ontvankelijkheid en beoordelingsregels

Doelgroep

Deze cursus is een basiscursus en bestemd voor gemeenteambtenaren (junioren, medioren en senioren) die werken of gaan werken met (omgevings-) vergunningverlening onder de Omgevingswet.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze al ervaring hebben met de omgevingsvergunning vanuit het huidige recht (Wabo).

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:

 • De procedureverschillen tussen de Wabo en Omgevingswet te benoemen
 • Uit te leggen wat het verschil is tussen een omgevingsvergunning en een melding
 • Een bouwproject op te knippen om van daaruit te beoordelen of een ruimtelijke bouwactiviteit vergunningplichtig of vergunningsvrij is
 • Te beoordelen of een technische bouwactiviteit vergunningplichtig of vergunningsvrij is
 • Vast te stellen of sprake is van een gevolgklasse 1 bouwwerk onder de WkB
 • De aanvraagvereisten bij een ontvankelijkheidtoets te benoemen

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Procedure onder de Omgevingswet bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Donderdag 28 september 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Woensdag 7 februari 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Donderdag 20 juni 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Procedure onder de Omgevingswet Donderdag 28 september 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Procedure onder de Omgevingswet Woensdag 7 februari 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 3. Procedure onder de Omgevingswet Donderdag 20 juni 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven