Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) bevat regels met betrekking tot de bijstandsverlening aan zelfstandigen. Een van de veranderingen binnen dit besluit is de manier van financieringssystematiek. De overheid wil met deze verandering de gemeenten stimuleren tot een doelmatige inzet en besteding van middelen. Vanaf begin 2020 zijn gemeenten financieel verantwoordelijk geworden voor deze regeling. Dit houdt in dat uitvoerders van deze regeling een hoge mate van deskundigheid moeten bezitten. Een verkeerde inschatting of onjuist besluit kan grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Uitvoerders van deze regeling moeten onder andere in staat te zijn om financiële verslagen en rapporten te lezen en te interpreteren. Veel van de gemeenten kiezen er daarom voor hun medewerkers op te leiden zelfstandig het onderzoek tot levensvatbaarheid te kunnen doen zodat zij in staat zijn een goed en weloverwogen besluit te nemen ten aanzien van de benodigde ondersteuning en levensvatbaarheid van het bedrijf van de ondernemer die een ondersteuningsvraag heeft.

Programma

Tijdens deze tweedaagse cursus volgen we de te nemen stappen om tot een goed onderzoek te komen waarmee de levensvatbaarheid van een onderneming kan worden vastgesteld. Deze cursus is interessant vanuit het kader van de Bbz 2004 maar ook vanuit het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) waar er op basis van de levensvatbaarheid van een onderneming een besluit moet worden genomen over het vervolg van de onderneming en zijn ondernemer(s). We werken interactief tijdens deze cursus door stil te staan bij de theorie en bij de praktijk door te oefenen met casuïstiek en voorbeelden uit de praktijk.
De volgende zaken worden tijdens deze cursus behandeld:

 • Welke gegevens zijn benodigd voor welke situatie;
 • Voorbereiding van het gesprek met de ondernemer;
 • Het gesprek met de ondernemer;
 • Het beoordelen van de ondernemersvaardigheden van de ondernemer;
 • Intepreteren van de opgehaalde kennis, inzichten en informatie;
 • Het vormen van een oordeel op basis van deze (grote) hoeveelheid informatie;
 • Uitwerken van de rapportage en de verplichte onderdelen;
 • Keuzeafweging voor het formuleren van een advies;
 • Wijze van communiceren bij het schriftelijk uitwerken van het onderzoek;
 • Oefenen met casuïstiek
 • Verdere communicatie met de ondernemer.

Doelgroep

Je bent een medeweker of leidinggevende bij een gemeente die zich bezighoudt met de Bbz of schuldhulpverlening aan ondernemers en het in behandeling nemen van aanvragen van ondernemers aangaande levensvatbaarheid.

Resultaat

Deze cursus legt de basis voor het efficiënt en effectief zelf uitvoeren van een levensvatbaarheidsonderzoek in het kader van de Bbz 2004.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding Levensvatbaarheidonderzoek uitvoerders bedraagt € 990,00

Locatie & Data

 • Maandag 13 februari 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 13 februari 2023
  2. Maandag 20 februari 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Donderdag 24 augustus 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 24 augustus 2023
  2. Zaterdag 31 augustus 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Opleiding Levensvatbaarheidonderzoek uitvoerders Maandag 13 februari 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 13 februari 2023
  2. Maandag 20 februari 2023
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 990,00 Inschrijven
 2. Opleiding Levensvatbaarheidonderzoek uitvoerders Donderdag 24 augustus 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 24 augustus 2023
  2. Zaterdag 31 augustus 2024
  10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 990,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?