Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Gemeenten kunnen de kosten van bijstand in voorkomende gevallen verhalen op bijvoorbeeld onderhoudsplichtigen (denk aan ex-partners en ouders) en erfgenamen. Mede vanwege het financiële voordeel dat hiermee te behalen is, maken steeds meer gemeenten (hernieuwd) gebruik van de mogelijkheden die bijstandsverhaal biedt. Voor sommige medewerkers kan dit betekenen dat hun kennis ten aanzien van bijstandsverhaal opgefrist en geactualiseerd moet worden. Met het oog hierop heeft Wyzer de Opfris- en actualiteitencursus verhaal ontwikkeld.

Programma

Tijdens de Opfris- en actualiteitencursus verhaal wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse rechtsgebieden en wetsartikelen waarin het verhalen van bijstand is geregeld. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van diverse casussen. Daarnaast komen de laatste actualiteiten aan bod, zoals de wijzigingen in de berekening van de kinderalimentatie sinds 1 april 2013 en 1 januari 2015. We besteden aandacht aan:

 • de wijziging in de berekening van de kinderalimentatie en de gevolgen voor de PW;
 • de wettelijke grondslagen voor bijstandsverhaal vanuit het Burgerlijk Wetboek en de PW;
 • de verschillende mogelijkheden die de PW biedt om de kosten van bijstand te verhalen, waaronder: de onderhoudsplicht, nalatenschap en schenking;
 • de onderhoudsplicht jegens (ex)partners (waaronder het causaal verband tussen echtscheiding en bijstandsbehoevendheid);
 • de onderhoudsplicht jegens kinderen (waaronder de wettelijke voorrangsregeling);
 • de onderhoudsbijdrage;
 • het verschil tussen een verhaalsbesluit en een alimentatiebeschikking;
 • de gerechtelijke procedures;
 • de samenhang met internationale verdragen;
 • recente ontwikkelingen, zoals de relatie tussen het kindgebonden budget, de draagkracht en de verhaalsmogelijkheden;
 • recente jurisprudentie.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die zich met het verhalen van bijstand bezighouden of hebben gehouden en die behoefte hebben aan opfrissing en actualisering van hun kennis.

Resultaat

Na afloop van de Opfris- en actualiteitencursus verhaal is de basiskennis van de deelnemers ten aanzien van de mogelijkheden om bijstand te verhalen op onderhoudsplichtigen opgefrist, geactualiseerd en op een hoger niveau gebracht.

Het cursusmateriaal bestaat uit het Handboek Uitkeringsberekening, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opfris- en actualiteitencursus verhaal bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Donderdag 11 juli 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Amersfoort

Cursus ID: 15.013

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag