Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Het bouwwerk dat uiteindelijk de Omgevingswet gaat vormen begint zo langzamerhand vormen aan te nemen. Met de komst van de Omgevingswet worden regels uit verschillende wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd in één wet. Het gaat hierbij om regels over onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Naast alle voorlichting vanuit het ministerie zijn veel wetsteksten (in ontwerp) bekend. Daarnaast zijn de vier AMvBs in ontwerp bekend.

Programma

Op basis van deze informatie kan nu op hoofdlijnen inzicht worden gegeven in de werking van de nieuwe regelgeving en de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan:

  • de opbouw van de wet en de bijbehorende besluiten;
  • de algemene doelstellingen van de Omgevingswet;
  • omgevingsvisie en omgevingsplan;
  • de samenhang tussen de verschillende (gemeentelijke) vakdisciplines;
  • het overgangsrecht;
  • gevolgen voor de (gemeentelijke) organisatie;
  • implementatie van de Omgevingswet;
  • vooruit lopen op de Omgevingswe

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die in de toekomst op bestuurlijk of leidinggevend niveau met de Omgevingswet te maken krijgt.

Resultaat

Het doel van deze cursus is om de deelnemers op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken rond de invoering van de Omgevingswet en de te verwachten gevolgen voor de gemeentelijke organisatie.

Het materiaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Omgevingswet voor bestuurders en managers bedraagt € 0,00

Locatie & Data

In Company aanvragen

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?