Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving wordt tot op heden nog niet altijd rekening gehouden met de gevolgen van bijvoorbeeld risicos op brand. De Omgevingswet biedt kansen om veiligheid beter te integreren in het ruimtelijk beleid. Daarvoor is het nodig om te verkennen welke aspecten van veiligheid op welke manier meegenomen kunnen worden in planvorming.
Wat betekent de energietransitie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen? Op welke manier kun je de risicos van brand beheersbaar houden in de ruimtelijke inrichting van een gebied? En hoe weeg je adviezen tegen elkaar af en implementeer je deze in (ruimtelijk) beleid? In deze eendaagse cursus wordt een introductie gegeven op drie vormen van veiligheid en de invloed daarvan op de fysieke leefomgeving.

Programma

Het programma bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De theorie bestaat uit een algemene inleiding over openbare orde en veiligheid in brede zin, de wettelijke mogelijkheden om veiligheid te organiseren (en het belang om dit vroegtijdig mee te nemen bij het opstellen van ruimtelijke plannen), crisisbeheersing vanuit maatschappelijke vraagstukken, de werking van de hulpdiensten en een inleiding in externe veiligheid.
Het praktische gedeelte bestaat uit opdrachten met een nabespreking waarin de theorie wordt verwerkt. e opdrachten worden aangevuld met kennis en tools vanuit de trainer.
Het is voor het praktisch gedeelte van het programma wenselijk als je over een eigen laptop beschikt.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor gemeenteambtenaren die al enige ervaring hebben in het ruimtelijke domein en meer willen weten over de veiligheidsaspecten die een rol (kunnen) spelen bij de planvorming.

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:
De grootste maatschappelijke ontwikkelingen te benoemen op het gebied van veiligheid en crisissen en uit te leggen op welke manier deze ontwikkelingen op korte en lange termijn kunnen leiden tot onveiligheid
Uit te leggen op welke manier risicos op het gebied van sociale veiligheid, fysieke veiligheid en openbare orde beperkt en voorkomen kunnen worden
Mogelijkheden te benoemen om de veiligheid vanuit de fysieke inrichting van de leefomgeving te vergroten
De werkwijze van hulpdiensten en hun wettelijke basis te benoemen en om te beschrijven op welke wijze je integraal kunt kijken naar veiligheidsvraagstukken
De veiligheidsketen toe te passen op het werken aan veiligheid vanuit het ruimtelijk domein
Uit te leggen hoe externe veiligheidsadviezen zijn opgebouwd en hoe je deze vertaalt naar zinvolle maatregelen, te accepteren risicos en beleid voor een gemeente (o.a onder de Omgevingswet)

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief bedraagt € 450,00

Locatie & Data

  • Woensdag 1 februari 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief Woensdag 1 februari 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven