Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving wordt tot op heden nog niet altijd rekening gehouden met de gevolgen van bijvoorbeeld risicos op brand en bereikbaarheid van hulpdiensten in geval van een incident.Tijdens deze opleiding verkennen we welke aspecten van veiligheid op welke manier meegenomen kunnen worden in planvorming.

Wat betekent de energietransitie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen? Op welke manier kun je de risicos van brand en ongevallen beheersbaar houden in de ruimtelijke inrichting van een gebied? Hoe weeg je adviezen tegen elkaar af en implementeer je deze in (ruimtelijk) beleid? In deze eendaagse cursus wordt een introductie gegeven op de samenhang tussen diverse aspecten van veiligheid en de invloed daarvan op de fysieke leefomgeving.

Programma

Het programma omvat een algemene inleiding in openbare orde en veiligheid en een inleiding in externe veiligheid. Er is aandacht voor de werkwijzen van hulpdiensten, evenementenveiligheid, de wettelijke mogelijkheden om veiligheid te organiseren en het belang om dit vroegtijdig mee te nemen bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Deze onderwerpen worden gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor veiligheid in de fysieke leefomgeving.
Het programma bestaat uit afwisselende werkvormen, waarbij theorie wordt doorgenomen aan de hand van diverse opdrachten. De opdrachten worden aangevuld met kennis en tools vanuit de trainer.
Het is voor het uitvoeren van opdrachten wenselijk als je over een eigen laptop beschikt.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor gemeenteambtenaren die al enige ervaring hebben in het ruimtelijke domein en meer willen weten over de veiligheidsaspecten die een rol (kunnen) spelen bij de planvorming.

Resultaat

Na deze opleiding kun je:

  • De grootste maatschappelijke ontwikkelingen benoemen op het gebied van veiligheid en uitleggen op welke manier deze ontwikkelingen op korte en lange termijn kunnen leiden tot onveiligheid.
  • Uitleggen hoe risicos op het gebied van sociale veiligheid, fysieke veiligheid en openbare orde elkaar versterken en hoe onveiligheid voorkomen kan worden
  • Mogelijkheden benoemen om de veiligheid vanuit de fysieke inrichting van de leefomgeving te vergroten.
  • De werkwijze van hulpdiensten en hun wettelijke basis te benoemen en beschrijven op welke wijze je integraal kunt kijken naar veiligheidsvraagstukken.
  • De veiligheidsketen toepassen op het werken aan veiligheid vanuit het ruimtelijk domein.
  • Uitleggen wat externe veiligheid is en welke maatregelen je kunt nemen om ontwikkelingen in je stad ondanks risicos mogelijk kunt maken.

Het inschrijfgeld voor de cursus Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief bedraagt € 495,00

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Donderdag 11 mei 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
  • Maandag 30 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief Donderdag 11 mei 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
  2. Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief Maandag 30 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?