Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving wordt tot op heden nog niet altijd rekening gehouden met de gevolgen van bijvoorbeeld risicos op brand en bereikbaarheid van hulpdiensten in geval van een incident.
Wat betekent de energietransitie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen? Op welke manier kun je de risicos van brand en ongevallen beheersbaar houden in de ruimtelijke inrichting van een gebied? Hoe weeg je adviezen tegen elkaar af en implementeer je deze in (ruimtelijk) beleid?

In deze cursus wordt een introductie gegeven op de samenhang tussen diverse aspecten van veiligheid, op welke manier veiligheid meegenomen kan worden in planvorming en de invloed daarvan op de fysieke leefomgeving.

Programma

Het programma omvat een algemene inleiding over openbare orde en veiligheid. Er is aandacht voor de werkwijzen van hulpdiensten, evenementenveiligheid, de wettelijke mogelijkheden om veiligheid te organiseren en het belang om dit vroegtijdig mee te nemen bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Deze onderwerpen worden gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor veiligheid in de fysieke leefomgeving.

Het programma bestaat uit afwisselende werkvormen, waarbij theorie wordt doorgenomen aan de hand van diverse opdrachten. De opdrachten worden aangevuld met kennis en tools vanuit de trainer.
Voor het uitvoeren van opdrachten is het van belang dat je een laptop meeneemt.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor gemeenteambtenaren die al enige ervaring hebben in het fysieke domein en meer willen weten over de veiligheidsaspecten die een rol (kunnen) spelen bij de planvorming.

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:

  • De grootste maatschappelijke ontwikkelingen te benoemen op het gebied van veiligheid en crisissen en uit te leggen op welke manier deze ontwikkelingen op de korte en lange termijn kunnen leiden tot onveiligheid
  • Uit te leggen op welke manier risicos op het gebied van sociale veiligheid, fysieke veiligheid en openbare orde elkaar versterken en hoe onveiligheid voorkomen kan worden
  • Mogelijkheden te benoemen om de veiligheid vanuit de fysieke inrichting van de leefomgeving te vergroten
  • De werkwijze van hulpdiensten en hun wettelijke basis te benoemen en om te beschrijven op welke wijze je integraal kunt kijken naar veiligheidsvraagstukken
  • De veiligheidsketen toe te passen op het werken aan veiligheid vanuit het ruimtelijk domein;
  • Uit te leggen wat externe veiligheid is en welke maatregelen je kunt nemen om ontwikkelingen in je stad, ondanks risicos, mogelijk kunt maken.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Maandag 11 december 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
  • Woensdag 15 mei 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 70.411

Opleidingsagenda

  1. Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief Maandag 11 december 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
  2. Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief Woensdag 15 mei 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven