Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Als consulent werk/inkomen van een gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen kom je regelmatig in contact met mensen met problematische schulden. Het kan tot jouw takenpakket behoren om deze mensen te ondersteunen, dan wel op een effectieve manier door te verwijzen. Om je van de hiertoe benodigde kennis te voorzien heeft de Wyzer Academie de Cursus schuldhulpverlening voor consulenten ontwikkeld.

Programma

Gedurende deze cursus is er eerst aandacht voor het ontstaan van schulden, de schuldensoorten, de schuldeninventarisatie en de ontwikkelingen in de schuldhulpverlening. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de achtergrond en inhoud van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);
 • het minnelijke traject schuldhulpverlening en de rol van de gemeente daarin;
 • het wettelijke traject: de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
 • de verhouding tussen het minnelijke traject en wettelijke schuldsanering;
 • het breed wettelijk moratorium;
 • het vrij te laten bedrag (Vtlb);
 • soorten schuldeisers en hun rangorde;
 • de verplichtingen voor de schuldenaar, de schuldeisers en de gemeente;
 • de taken, positie en vergoedingen van bewindvoerders;
 • afwijzing en tussentijdse beëindiging van schuldhulpverleningstrajecten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor consulenten werk/inkomen die met de uitvoering van schuldhulpverlening te maken hebben of mensen die kennis over schuldhulpverlening willen vergaren.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers in staat te stellen om op een effectieve wijze en met kennis van zaken klanten met problematische schulden te ondersteunen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus schuldhulpverlening voor consulenten bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Donderdag 25 mei 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Zondag 8 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus schuldhulpverlening voor consulenten Donderdag 25 mei 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus schuldhulpverlening voor consulenten Zondag 8 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?