Omschrijving

Als consulent werk/inkomen van een gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen kom je regelmatig in contact met mensen met problematische schulden. Het kan tot jouw takenpakket behoren om deze mensen te ondersteunen, dan wel op een effectieve manier door te verwijzen. Om je van de hiertoe benodigde kennis te voorzien heeft de Wyzer Academie de Cursus schuldhulpverlening voor consulenten ontwikkeld.

Inschrijven

Programma

Gedurende deze cursus is er eerst aandacht voor het ontstaan van schulden, de schuldensoorten, de schuldeninventarisatie en de ontwikkelingen in de schuldhulpverlening. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de achtergrond en inhoud van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);
 • het minnelijke traject schuldhulpverlening en de rol van de gemeente daarin;
 • het wettelijke traject: de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);
 • de verhouding tussen het minnelijke traject en wettelijke schuldsanering;
 • het breed wettelijk moratorium;
 • het vrij te laten bedrag (Vtlb);
 • soorten schuldeisers en hun rangorde;
 • de verplichtingen voor de schuldenaar, de schuldeisers en de gemeente;
 • de taken, positie en vergoedingen van bewindvoerders;
 • afwijzing en tussentijdse beëindiging van schuldhulpverleningstrajecten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor consulenten werk/inkomen die met de uitvoering van schuldhulpverlening te maken hebben of mensen die kennis over schuldhulpverlening willen vergaren.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers in staat te stellen om op een effectieve wijze en met kennis van zaken klanten met problematische schulden te ondersteunen.

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap.

Opleidingsagenda

 1. Cursus schuldhulpverlening voor consulenten Vrijdag 14 oktober 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven