Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

In het sociaal domein wordt meer en meer aangestuurd op integraal werken om gezinnen met problemen op meerder leefgebieden de juiste ondersteuning te bieden. Gemeenten hebben de opdracht om in het sociaal domein te werken met één plan voor één gezin met één regisseur. Vaak wordt dit als utopie ervaren en hierbij zijn ook de juiste gesprekstechnieken als vraagverheldering onmisbaar. Alle problemen die bij de hulpvraag horen in beeld krijgen en de oplossingen concreet vast stellen is de eerste stap. Het ondersteuningsplan tot uitvoer brengen en succesvol af kunnen ronden heeft regievoering nodig. Regievoering draait om het bijsturen waar het nodig is, de verantwoordelijkheden daar laten waar ze horen te zijn en meer verantwoordelijkheden geven waar het mogelijk is. Met behulp van de juiste regie werkt de hulpvrager aan zijn zelfredzaamheid.

Deze regie kan op verschillende manieren vorm worden gegeven en de regievoerder kan op verschillende manieren worden gepositioneerd. Heeft de regievoerder mandaat of doorzettingsmacht? Of wordt regie gevoerd vanuit een gelijkwaardige positie?

Regievoering is veelzijdig en vraagt om verschillende competenties. In deze cursus staan wij stil om jou als regievoerder de juiste gereedschappen mee te geven om deze rol goed te kunnen vervullen.

Programma

Tijdens deze dag wordt op een interactieve manier aandacht besteed aan de volgende punten:
Het principe en belang van een sociale kaart;
Ondersteuningsvragen helder krijgen;
Oefenen met in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte;
Doelen en resultaten formuleren;
Multiprobleemgezinnen en ouder- en kindproblematiek die binnen de doelgroep spelen;
Hoe zorg je voor duurzame resultaten?
Bevorderen van de zelfredzaamheid en het participeren nader belicht;
Eigen verantwoordelijkheid en inschakelen van het netwerk.

Er is uitgebreid de mogelijkheid om aan de hand van casuïstiek de lesstof te behandelen.

Doelgroep

Deze cursusdag is bedoeld voor professionals in het sociaal domein in brede zin. Werk je bijvoorbeeld op gebied van jeugdhulpverlening, het bieden van ondersteuning op het gebied van participatie of re-integratie, of op het terrein van schuldhulpverlening of inburgering, dan is deze cursus voor jou relevant.

Resultaat

Jij weet na afloop van deze cursus hoe jij het proces van regievoeren (monitoren en evalueren) kunt vormgeven. En hoe jij als regievoerder het best kunt bewegen tussen de hulpvrager en partijen die meewerken aan de eindoplossing.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus regievoeren bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Woensdag 17 mei 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
  • Woensdag 11 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

  1. Cursus regievoeren Woensdag 17 mei 2023 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
  2. Cursus regievoeren Woensdag 11 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?