Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Tijdens de cursus wordt uitgebreid ingegaan op het werk van zowel de vergunningverlener als toezichthouder milieu (alle soorten inrichtingen).
Het proces van milieuvergunningverlening start op aanvraag van een initiatiefnemer en eindigt pas zodra de beschikking is verleend of een melding akkoord is bevonden.
Op dit moment gelden er andere regels dan zodra de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2024). Zowel de huidige als toekomstige wet- en regelgeving komt kort aan bod en ook wordt stilgestaan bij de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Maar ook: wat betekent de verandering van wetgeving voor de rol van de vergunningverlener?
Als toezichthouder milieu controleer je bedrijven op de afgegeven vergunning of melding en bijbehorende rapportages en certificaten. Dit kan, in het geval van geconstateerde overtredingen, uiteindelijk leiden tot handhavingstrajecten. Je komt als toezichthouder echt overal, dit is afwisselend maar vergt ook iets van je houding en je omgang met ondernemers. Hoe werkt dit nu en wat wordt van de toezichthouder verwacht onder de Omgevingswet?
Zowel theorie als casuïstiek komen aan bod tijdens de cursus. Zo gaan we bekijken wanneer er een vergunning nodig is en wanneer een activiteit valt onder het Activiteitenbesluit of straks onder de nieuwe rijksregels (Bal en Bkl) en het gekoppelde omgevingsplan onder de Omgevingswet. Maar ook: hoe ga je om met geconstateerde afwijkingen? Zowel de ernst van de overtreding als het gedrag van de ondernemer spelen hierbij een rol.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Wet- en regelgeving hier en nu (Wabo en Wm)
 • Opbouw nieuwe stelstel (Omgevingswet)
 • Overgangsbepalingen
 • Vergunningverlening onder de Omgevingswet
 • Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet
 • De rol van omgevingsdiensten en bevoegd gezag
 • Praktijkvoorbeelden

Doelgroep

Deze cursus is een basiscursus en bestemd voor gemeenteambtenaren en medewerkers van de omgevingsdienst die enige ervaring hebben in of kennis willen opdoen van het onderdeel milieu binnen het omgevingsrecht. De dag is vooral geschikt voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders in het fysieke domein.

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:

 • In grote lijnen te kunnen benoemen welke wet- en regelgeving van toepassing is of kan zijn op bedrijven (straks onder de Omgevingswet: milieubelastende activiteiten)
 • Het verschil aan te geven tussen de wet- en regelgeving van nu en de nabije toekomst (Omgevingswet)
 • Uit te leggen wat de werkzaamheden van een (milieu) vergunningverlener of toezichthouder inhouden en met welke partners/stakeholders in het proces wordt samengewerkt
 • Uit te leggen wat een omgevingsdienst inhoudt en wat haar rol is

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus milieurecht voor vergunningverlener en toezichthouder bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 5 maart 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Donderdag 3 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 70.416

Opleidingsagenda

 1. Cursus milieurecht voor vergunningverlener en toezichthouder Dinsdag 5 maart 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus milieurecht voor vergunningverlener en toezichthouder Donderdag 3 oktober 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven