Omschrijving

Als medewerker van een welzijns- of zorgorganisatie binnen (of buiten) een sociaal (wijk)team voer je verschillende wetten uit waarvoor de eindverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Op basis van jouw adviezen worden besluiten genomen en soms neem je zelf besluiten. Maar hoever rijken je bevoegdheden en verantwoordelijkheden eigenlijk, wat is jouw positie tussen al die betrokken partijen en waar kunnen er bijvoorbeeld uitzonderingen worden gemaakt op de regels? Om op deze vragen grip te krijgen verzorgt Wyzer Academie de Cursus juridische kaders voor generalisten in een sociaal (wijk)team.

In Company aanvragen

Programma

Gedurende deze cursus wordt gekeken naar de vier belangrijkste wetten die binnen het sociaal domein een rol spelen:

 • de Participatiewet;
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • de Jeugdwet;
 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Na een korte beschrijving van de historie, het doel en de reikwijdte van deze wetten, wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 • wat is het verschil tussen de situatie voor en na 2015 (transitie) en 2016 (transformatie)?
 • op welke verschillende wijzen hebben de gemeenten de uitvoering van deze wetten in Nederland georganiseerd?
 • welke lokale regels kunnen er gelden, wat staat er in en waar vind ik die?
 • op welke verschillende wijzen is de inkoop/beschikbaarstelling van voorzieningen bij gemeenten in Nederland geregeld en wat zijn daarbij de aandachtspunten?
 • hoever rijken de bevoegdheden van de gemeenten binnen het sociaal domein en wat zijn hun belangen?
 • wie adviseert over de inzet van voorzieningen en wie neemt daartoe het besluit?
 • wat is de juridische status van een advies / plan van aanpak en van een bestuursrechtelijk besluit?
 • hoe is de rechtsbescherming voor de burger geregeld?
 • hoe kun je afwijken van de gemeentelijke regels en hoe motiveer je deze uitzonderingen?
 • welke andere partijen binnen het sociaal domein hebben invloed op adviezen en besluiten en hoever rijkt deze invloed?
 • welke verschillende (juridische) petten kun je als generalist op hebben en hoe ga je daarmee om?
 • welke basisbeginselen van de Algemene wet bestuursrecht zijn van belang om goed met de gemeente te communiceren?

De cursus biedt voldoende mogelijkheden voor het stellen van vragen en het voeren van discussies.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor medewerkers van welzijns- en zorginstellingen die op enigerlei te maken hebben met de uitvoering van de genoemde wetten.

Resultaat

Het doel van de cursus is om de deelnemers voldoende (juridische) kennis mee te geven om zijn of haar professionele positie binnen het sociaal domein kracht bij te zetten.

Het cursusmateriaal bestaat uit diverse handboeken (uitgaven van Wyzer) en een cursusmap.