Omschrijving

De Participatiewet (PW) is het sluitstuk van onze verzorgingsstaat. Dit heeft als gevolg dat deze regeling veel verplichtingen kent. Om naleving van deze verplichtingen te bereiken bestaat er handhaving. Op een preventieve manier, door de burger goed op de hoogte te brengen van de geldende verplichtingen, maar ook repressief. De gemeente legt dan een sanctie op. Welke sanctie je op dat moment oplegt hangt sterk af van de verplichting die is geschonden. In deze cursus leer je alles over de gevolgen van het schenden van inlichtingenplicht, de mogelijke sanctie en welke procedure geldt bij het opleggen van deze sanctie.

Inschrijven

Programma

We beginnen de cursus met het schetsen van de verplichtingen die gelden binnen de Participatiewet om een uitkering rechtmatig te kunnen verstrekken. We schetsen welke onderzoeksmethoden er zijn en op welke manier je kunt controleren of de inlichtingenplicht is nagekomen. Om daarna te bepalen welke sanctie er opgelegd moet worden.

In de ochtend staan we stil bij mogelijke schendingen van de inlichtingenplicht. We maken je fraude-alert zodat je weet waar je in de praktijk op moet letten. Dit betekent dat we je ook bewust maken van datgene dat je niet kunt zien, maar wel duidt op mogelijke fraude. Ook leer je welke systemen er zijn om fraude-signalen uit op te halen en op welke manier je deze informatie op een zorgvuldige manier kunt gebruiken.

Het middagprogramma staat in het teken van het opleggen van de bestuurlijke boete. Deze sanctie wordt opgelegd bij het schenden van de inlichtingenplicht, een bestraffende sanctie. Dit brengt met zich mee dat er een uitgebreide procedure geldt voor het correct opleggen van een boete. We leggen je uit hoe deze procedure in zijn werk gaat en welke stappen je moet nemen om op een correcte wijze, waarbij alle rechtsbescherming voor de burger in acht wordt genomen, deze bestraffende sanctie op te leggen.

We staan stil bij de volgende de volgende onderwerpen:

 • verschillende fraude-signalen herkennen en erkennen;
 • de omvang en naleving van de inlichtingenplicht;
 • wijzen van verzamelen van inlichtingen door de gemeente
 • de wettelijke regels omtrent de boete in de PW;
 • begrippen als opzet, grove schuld en verminderde verwijtbaarheid;
 • het meewegen van de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van het geval;
 • het meewegen van de draagkracht van belanghebbenden bij het bepalen van de hoogte van de boete;
 • het afzien van de boete op grond van dringende redenen;
 • het bepalen van de hoogte van de boete;
 • het boetegesprek en de kaders die daarbij gelden.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor iedereen die werkt aan een rechtmatige verstrekking van uitkeringen op basis van de PW. Je werkt bijvoorbeeld als klantmanager inkomen of wilt als boete-ambtenaar aan de slag.

Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de omvang van de inlichtingenplicht en weet je op welke manieren sprake kan zijn van het schenden van deze verplichting. Ook ben je in staat de schending van de inlichtingenplicht op te volgen en op de juiste zorgvuldige wijze een sanctie op te leggen.

Bij deze cursus verstrekken wij een cursusmap en een Handboek Participatiewet.

Opleidingsagenda

 1. Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet Maandag 29 november 2021 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven
 2. Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet Maandag 7 maart 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 3. Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet Woensdag 22 juni 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 4. Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet Donderdag 20 oktober 2022 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven