Omschrijving

De Participatiewet (PW) is het sluitstuk van onze verzorgingsstaat. Dit heeft als gevolg dat deze regeling veel verplichtingen kent. Om naleving van deze verplichtingen te bereiken bestaat er handhaving. Op een preventieve manier, door de burger goed op de hoogte te brengen van de geldende verplichtingen, maar ook repressief. De gemeente legt dan een sanctie op. Welke sanctie je op dat moment oplegt hangt sterk af van de verplichting die is geschonden. In deze cursus leer je alles over de gevolgen van het schenden de arbeidsverplichting, de mogelijke sancties en welke procedure geldt bij het opleggen van deze sancties.

Inschrijven

Programma

We beginnen de cursus met het schetsen van de verplichtingen die gelden binnen de Participatiewet om de inwoner weer zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. We schetsen op welke manier je de verplichtingen zo specifiek mogelijk oplegt, zodat ze passen bij de mogelijkheden van de inwoner. Ook leren we je op welke manieren je kunt nagaan of de arbeidsverplichtingen worden nageleefd.

In de cursus staan we stil bij de omvang van de arbeidsverplichtingen. We maken je bewust van de verschillende gedragingen die er bestaan. Dit helpt je om effectiever te bepalen welk verwijtbaar gedrag leidt tot de sanctie, zodat je ook de passende maatregel op weet te leggen. We leren je het onderscheid tussen de uniforme en de niet-uniforme arbeidsverplichtingen en welke ruimte de verordening biedt.

Op basis van al deze informatie bepalen we de stappen die doorlopen moeten worden om de maatregel goed onderbouwd en evenredig op te leggen.

We staan stil bij de volgende de volgende onderwerpen:

  • de omvang en de naleving van de arbeidsverplichtingen;
  • het onderscheid tussen de uniforme en niet-uniforme arbeidsverplichtingen;
  • het definiëren van de juiste verwijtbare gedraging;
  • de werking en reikwijdte van de lokale maatregelverordening;
  • het doorlopen van de juiste stappen voor een zorgvuldig opgelegde maatregel;
  • het inwinnen van een zienswijze bij de inwoner;
  • het wegen van deze zienswijze en weerleggen van de informatie.

Doelgroep

Deze cursus is voor iedereen die moet handhaven op naleving van de arbeidsverplichtingen.

Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de omvang van de arbeidsverplichting en weet je op welke manieren sprake kan zijn van het schenden van deze verplichting. Ook ben je in staat de schending van de arbeidsverplichtingen op te volgen en op de juiste en zorgvuldige wijze een sanctie op te leggen.

Opleidingsagenda

  1. Cursus handhaving van de arbeidsverplichtingen in de participatiewet Donderdag 25 november 2021 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven