Omschrijving

De Wet langdurige zorg (Wlz) en onderdelen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Tijdens deze cursus, die bestaat uit een opfris- en een verdiepingsgedeelte, gaan we op een praktijkgerichte wijze aan de slag met de inhoud en reikwijdte van de Wlz.

Inschrijven

Programma

Tijdens het opfrisgedeelte komen onderwerpen aan de orde als:

 • stelsel van zorgwetten: Wlz (in verhouding tot) Wmo, Zvw en Jeugdwet;
 • Wlz-doelgroepen, nieuwe doelgroep GGZ-Wonen;
 • de aanvraagprocedure bij het CIZ;
 • cliëntondersteuning;
 • de taken en verantwoordelijkheden van CIZ en Zorgkantoor;
 • leveringsvormen van de zorg met inhoudelijke uitleg; Zorg met verblijft, volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT); PGB-uitleg;
 • eigen bijdragen (CAK);
 • Wachtstatussen/overbruggingszorg;
 • PGB in de 4 zorgwetten, overeenkomsten en verschillen.

Tijdens het verdiepende gedeelte wordt onder meer gekeken naar:

 • de rol van de SVB en uitleg trekkingsrecht;
 • de begrippen: budgetplan, bewust keuze gesprek, gewaarborgde hulp, rekenmodule;
 • zorgplannen, zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen;
 • (on)mogelijkheden met het PGB;
 • meer zorg nodig: Extra Kosten Thuis (EKT), toeslag, PAB, Meerzorg;
 • actualiteiten: DTV (Deeltijdverblijf), Wachtstatussen, hulpmiddelen, GGZ-Wonen in de Wlz, GZS

Doelgroep

De cursus is bestemd voor (startende) medewerkers van een zorgkantoor en voor consulenten Wmo en leden van wijkteams.

Resultaat

De cursus beoogt de deelnemers vanuit de wet en vanuit de praktijk kennis te geven over de inhoud en reikwijdte van de Wlz. De cursus is ook geschikt voor andere professionals, zoals consulenten Wmo of leden van een sociaal (wijk)team.

Het materiaal bestaat uit het Zakboek Zorg en de Praktijkpocket Wet langdurige zorg (uitgaven van Wyzer) en een cursusmap.

Opleidingsagenda

 1. Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - opfrissing en verdieping Maandag 3 oktober 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 3 oktober 2022
  2. Maandag 10 oktober 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven