Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Met algemene bijstand die op grond van de Participatiewet (PW) wordt verleend kan een persoon in zijn algemene noodzakelijke kosten van het bestaan voorzien. Als deze persoon met kosten wordt geconfronteerd waarin zijn algemene bijstand tekortschiet, kan hij onder voorwaarden bijzondere bijstand krijgen. Het toetsen van deze voorwaarden is een vaardigheid op zich. Onder het begrip bijzondere bijstand vallen ook de individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag. In deze eendaagse cursus leggen we je alle voorwaarden voor deze regelingen uit en leren we je de lokale verschillen die er zijn.

Programma

De cursus behandelt de hoofdlijnen van de PW. We leren je de belangrijkste begrippen en de voorwaarden waaraan elke vorm van bijstand aan getoetst dient te worden. Vervolgens richten we ons meer op de voorwaarden die voor de bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag gelden.

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

 • het begrippenkader van de PW;
 • rechthebbenden en uitsluitingsgronden;
 • onderscheid tussen algemene en (categoriale) bijzondere bijstand;
 • de toetsingscriteria voor bijzondere bijstand:
 • het vaststellen van de noodzaak;
 • het vaststellen van bijzondere omstandigheden;
 • het onderzoek naar andere mogelijkheden om in de kosten te voorzien.
 • de verschillende leefvormen en de bijbehorende normensystematiek;
 • de inkomens- en vermogensvaststelling;
 • het maken van een draagkrachtberekening;
 • de verschillende soorten bijzondere bijstand, onder meer:
 • levensonderhoud voor personen van 18, 19 of 20 jaar;
 • woonkostentoeslag;
 • woninginrichting voor statushouders.
 • de voorwaarden voor de inkomenstoeslag;
 • de voorwaarden voor de individuele studietoeslag;
 • het opbouwen van een rapportage en de beschikking.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van een afdeling werk en inkomen die aanvragen bijzondere bijstand, inkomenstoeslag of studietoeslag af moeten handelen. Ook is deze cursus geschikt voor uitvoerders die personen moeten verwijzen naar deze regelingen.

Resultaat

Het cursusmateriaal bestaat uit een (digitale) cursusmap.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Donderdag 21 maart 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Dinsdag 2 juli 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Maandag 18 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
Inschrijven

Cursus ID: 11.005

Opleidingsagenda

 1. Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag Donderdag 21 maart 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag Dinsdag 2 juli 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag Maandag 18 november 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven