Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

In 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. Dit heeft grote gevolgen voor o.a. de bouwregelgeving en de daarin opgenomen brandveiligheidsvoorschriften. De voorschriften die nu zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 worden overgeheveld naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
Eén van deze vier uitvoeringsbesluiten wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit uitvoeringsbesluit komt in plaats van het huidige Bouwbesluit. Ondanks het feit dat er geen schokkende wijzigingen worden aangekondigd zijn er met betrekking tot brandveiligheid toch wel een aantal opmerkelijke zaken te melden.
Aanvullend op deze onderwerpen gaat deze opleiding diep in op het komende Besluit bouwwerken leefomgeving. Welke veranderingen brengt dit besluit met zich mee, op welke wijze kunt u zich hier optimaal op voorbereiden, welke mogelijkheden hebt u om optimaal om te gaan met komende wijzigingen e.d. Na afloop van de opleiding kunt u zich optimaal voorbereiden op komende bouwregelgeving en werken met het nieuwe Bouwbesluit.

Programma

Tijdens deze opleiding worden de achtergronden van de bouwregelgeving benoemd. Bouwbesluit 2012 wordt daarbij in de context geplaatst van de bouwregelgeving in het algemeen. Bijzondere aandacht voor de nieuwe hoofdstukindeling, waarbij de grote wijzigingen in het hoofdstuk verbouwen en verplaatsing van een bouwwerk en bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoerig worden besproken. Ook de inhoudelijke verschillen met het Bouwbesluit komen uitvoerig aan bod.
Tenslotte wordt u bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rondom het Besluit bouwwerken leefomgeving die een samenhang heeft met andere actuele ontwikkelingen die het Besluit bouwwerken leefomgeving raken, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de knip van bouwactiviteiten in de Omgevingswet.

Doelgroep

De cursus is primair bestemd voor iedereen die nu al met het Bouwbesluit 2012 werkt, denk aan vergunningverleners, casemanagers, toezichthouders en handhavers. Maar denk ook aan vastgoedbeheerders, aannemers, architecten en bouwkundigen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus:

  • Weet u op welke onderdelen het BBL is gewijzigd t.o.v. het Bouwbesluit 2012
  • Weet u welke regels niet meer in het BBL, maar in de Bruidsschat staan
  • Weet u het verschil tussen een maatwerkregel en -voorschrift
  • Kunt u specifieke vraagstukken voor bestaande bouw en nieuwbouw opzoeken in het BBL en zelf beantwoorden
  • Besteedt u specifieke aandacht voor het onderwerp verbouw en functiewijziging

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Donderdag 18 januari 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 70.417

Opleidingsagenda

  1. Cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Donderdag 18 januari 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven