Omschrijving

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) bevat, zoals de naam van het besluit al aangeeft, regels met betrekking tot de bijstandsverlening aan zelfstandigen. Vanaf begin 2020 zijn gemeenten financieel verantwoordelijk geworden voor deze regeling. Dit houdt in dat uitvoerders van deze regeling een hoge mate van deskundigheid moeten bezitten. Een verkeerde inschatting of onjuist besluit kan grote financiele gevolgen hebben voor de gemeente. Uitvoerders van deze regeling moeten onder andere in staat te zijn om financiële verslagen en rapporten te lezen en te interpreteren. Het Bbz 2004 valt formeel onder de werking van de Participatiewet, maar kent zijn eigen specifieke regels. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is deze regeling veel nadrukkelijker in beeld gekomen, veel meer ondernemers dan gebruikelijk vragen financiële steun aan gemeenten.

Inschrijven

Programma

In het eerste deel van deze cursus besteden we aandacht aan de inhoud van het Bbz 2004 en de plaats die het besluit inneemt in het geheel van mogelijkheden tot bijstandsverlening. Je leert over de verschillende groepen zelfstandigen die er zijn en welke rechtsvormen vallen onder de werking van deze regeling. De verschillende vormen van bijstandsverlening op basis van het Bbz 2004 worden je uitgelegd en welke voorwaarden daarbij kunnen gelden.

Het tweede deel van deze cursus staat in het teken van de afhandeling van de aanvraag. Je krijgt informatie over het deskundigenrapport leert dit te interpreteren. Ook leer je de rol van de adviescommissie kennen.

Het besluit van het college en tot slot de berekening van de uitkering worden in detail behandeld om vervolgens de stap naar de administratieve afhandeling te maken. De verwerking in de administratie van de bijstand die op basis van het Bbz 2004 is verleend leggen we je uit. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de omzetting in bijstand om niet, de renteberekening, de terugbetalingssystematiek, het leren interpreteren van jaarcijfers en de financieringssystematiek rondom het Bbz 2004.

Doelgroep

Deze cursus is voor bedoeld voor startende uitvoerders van de Bbz 2004. Specifieke voorkennis is geen eis, maar een achtergrond in de uitvoering van de Particpatiewet heeft wel de voorkeur.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus ken je de belangrijkste aspecten van het Bbz en ben je in staat om te bepalen of er met succes een beroep kan worden gedaan op deze regeling. Je kunt een aanvraag op basis van deze regeling zelfstandig afhandelen en je weet aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen om ondersteuning op basis van het Bbz te kunnen krijgen.

Bij deze cursus verstrekken wij een (digitale) cursusmap en de Handreiking Bbz 2004 (een uitgave van Wyzer).

Opleidingsagenda

 1. Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) Woensdag 26 januari 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Woensdag 26 januari 2022
  2. Woensdag 2 februari 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 2. Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) Dinsdag 22 maart 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 22 maart 2022
  2. Dinsdag 29 maart 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 3. Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) Maandag 13 juni 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Maandag 13 juni 2022
  2. Maandag 20 juni 2022
  10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven
 4. Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) Dinsdag 8 november 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Dinsdag 8 november 2022
  2. Dinsdag 15 november 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven