Omschrijving

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) bevat regels met betrekking tot de bijstandsverlening aan zelfstandigen. Een van de veranderingen binnen dit besluit is de manier van financieringssystematiek. De overheid wil met deze verandering de gemeenten stimuleren tot een doelmatige inzet en besteding van middelen. Vanaf begin 2020 zijn gemeenten financieel verantwoordelijk geworden voor deze regeling. Dit houdt in dat uitvoerders van deze regeling een hoge mate van deskundigheid moeten bezitten. Een verkeerde inschatting of onjuist besluit kan grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Uitvoerders van deze regeling moeten onder andere in staat te zijn om financiële verslagen en rapporten te lezen en te interpreteren. Wyzer helpt je bij het opleiden van je medewerkers, zodat zij in staat zijn eenvoudige aanvragen op levensvatbaarheid te beoordelen. Op deze wijze kan voordeliger worden gewerkt met behoud van kwaliteit en de afhandeling worden bespoedigd.

Inschrijven

Programma

Deze cursus bestaat uit 2 dagen. Op de eerste dag besteden we aandacht aan de inhoud van het Bbz 2004 en de plaats die het besluit inneemt in het geheel van mogelijkheden tot bijstandsverlening. Je leert over de verschillende groepen zelfstandigen die er zijn en welke rechtsvormen vallen onder de werking van deze regeling. De verschillende vormen van bijstandsverlening op basis van het Bbz 2004 worden je uitgelegd en welke voorwaarden daarbij kunnen gelden.

Tussen het eerste en tweede deel zit een periode van twee weken. In deze twee weken werk je aan een praktijkopdracht op basis van een meegegeven casus die je in een analysetool moet invoeren.

De tweede dag van deze cursus staat in het teken van de afhandeling van een levensvatbaarheidsonderzoek voor zowel de startende als de bestaande ondernemer. Na de tweede dag ken je de aandachtspunten per branche en kun je deze toetsen aan het plan van de ondernemer. Tot slot krijg je nog verdere handvatten voor een uniek analysemodel waarmee je zelfstandig en onderbouwd een levensvatbaarheidsonderzoek kunt uitvoeren.

Doelgroep

Je bent een medeweker of leidinggevende bij een gemeente die zich bezighoudt met de BBZ en het in behandeling nemen van aanvragen van ondernemers aangaande levensvatbaarheid.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus ken je de belangrijkste aspecten van het Bbz en ben je in staat om te bepalen of er met succes een beroep kan worden gedaan op deze regeling. Je kunt een aanvraag op basis van deze regeling zelfstandig afhandelen en je weet aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen om ondersteuning op basis van het Bbz te kunnen krijgen.
Na het volgen van deze opleiding ben je instaat om:

 • Zelfstandig een beknopt levensvatbaarheidsonderzoek uit te voeren voor zowel een startende als bestaande ondernemer.
 • Je kent na de leergang de aandachtspunten per branche (bouw, detailhandel, horeca en dienstverlening) en kan deze toetsen aan het plan van de ondernemer.
 • Je bent in staat om een diepte-interview met de aanvrager af te nemen.

Bij deze cursus verstrekken wij een cursusmap en de Handreiking Bbz 2004 (een uitgave van Wyzer).
Daarnaast krijg je handvatten voor een uniek analysemodel waarmee je zelfstandig en onderbouwd een levensvatbaarheidsonderzoek kunt uitvoeren. We werken hierbij met de analyse tool van Gripvol.
Bij deze cursus verstrekken wij een cursusmap en de Handreiking Bbz 2004 (een uitgave van Wyzer).
Daarnaast krijg je handvatten voor een uniek analysemodel waarmee je zelfstandig en onderbouwd een levensvatbaarheidsonderzoek kunt uitvoeren. We werken hierbij met de analyse tool van Gripvol.

Opleidingsagenda

 1. Cursus BBZ (met levensvatbaarheidstool) Donderdag 28 oktober 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 28 oktober 2021
  2. Donderdag 4 november 2021
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 2. Cursus BBZ (met levensvatbaarheidstool) Woensdag 16 maart 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Woensdag 16 maart 2022
  2. Woensdag 23 maart 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 3. Cursus BBZ (met levensvatbaarheidstool) Donderdag 22 september 2022
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 22 september 2022
  2. Donderdag 29 september 2022
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven